Wanneer die bydraes van die twintigste eeu se wetenskaplikes objektief opgeweeg word, sal die werk van Stephen Hawking groot geskryf staan in die annale van die wetenskap.

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar