Roekeloos.co.zaRoekeloos.co.za

AFDELINGS

DIENSTE

TEKEN IN/UIT
op Roekeloos
se weeklikse nuusbrief!

Webwerf bepalings en voorwaardes

BOEKRAK

Stuur jou resensie vir ons by

Klapperhaar slapp nie stil nie

Klapperhaar slaap nie stil nie

Die eise wat grootwordjare op die Kaapse Vlakte aan mense stel is vir nie-inwoners van die gebied grootliks ´n geslote boek. Kirby van der Merwe skryf in Klapperhaar slaap nie stil nie dié wêreld oop - ´n wêreld van armoede, onkunde, oneerlikheid, geweld, gebrek aan respek, gangsters, die muwwe reuk van paraffien en ´n klapperhaarmatras waarop kinders snags moet lepellê.

Identiteit, middelklasaspirasies, bendegeweld - en liefde - kom ter sprake in dié boeiende debuut. Die tweespalt in Kinta Januarie, suksesvolle beroepsvrou wat haar met moeite losgemaak van haar eenvoudige agtergrond en familie, word op die spits gedryf deur haar pa se sterfbed waar sy met die pynlike verlede gekonfronteer word.

Kinta besluit om van dié wêreld te ontsnap. Sy studeer, word prokureur en kruip weg in ´n wit buurt waar sy van twee pynlike verhoudings en haar agtergrond probeer herstel.

Maar sy word nie toegelaat om te vergeet nie. Die pa wat sy nooit geken het nie lê op sterwe en ´n onsmaaklike halfbroer spoor haar op. Hy is nou ´n welvarende evangelis en gaan Kinta nie toelaat om haar vir haar familie te skaam nie.

Kinta se nagmerrie begin van voor af en Kirby van der Merwe skryf met skerp, beskrywende taal, waarin sy digterlike vermoë na vore kom, haar trauma oop.

Kirby van der Merwe is ´n oud-kunsonderwyser wat in die Wes-Kaap woon. Sy Klapperhaar slaap nie stil nie word deur Kwela uitgegee.
Koop/Buy Klapperhaar slaap nie stil nie...

Ook skaduwees laat spore

Veral in die jare 1954 tot 1986 het Hennie Aucamp sogenaamde populêre verhale geskryf wat oor die radio voorgelees en in studente- en gesinstydskrifte gepubliseer is. In hierdie bundel bied Tafelberg Uitgewers lesers 'n keuse uit dié werk. In die vroegste verhale roep hy sy jeugwêreld, die Stormberge, helder op, en 'n vervloë era herleef. In die lateres word ander omgewings en leefwyses verken.

Tye en kontinente mag wissel, maar telkens toon Hennie Aucamp hoe die mens in nood uitreik na sy medemens. Dit is die eerste keer dat die vroeë werk van hierdie prominente en bekroonde skrywer gebundel word.

Hennie Aucamp was professor aan die Departement Afrikaans by Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Tans woon hy in Kaapstad. Van sy veelvuldige boeke is die volgende bekroon: Hongerblom, Wolwedans (W.A. Hofmeyr) en Gekaapte tyd (Recht Malan). Hy wen die die Hertzog prys vir al sy prosa tot 1982. Sy vorige publikasie by Tafelberg is Lyflied.

Ook skaduwees laat spore word deur Tafelberg uitgegee en kos R69,95. As dit nie by jou naaste boekwinkel beskikbaar is nie, tree met Serita Adams in verbinding by (021) 918-8603. Haar e-posadres is sadams3@naspers.com. Tafelberg het ook ´n tolvrye nommer weeksdae tussen 09h00 en 16h00: 0800-220-224.

Mal- en ander stories

André P Brink het in die loop van verskeie jare 'n paar honderd sketse in Beeld, Rapport en later in die rubriek Dopstories in Wynboer gepubliseer. Tot die vreugde van duisende lesers is hierdie sketse in 'n keur van vier bundels, naamlik Die klap van die meul, Wyn van bowe, 'n Emmertjie wyn en Loopdoppies uitgegee. Die beste hiervan is nou in Mal- en ander stories byeengebring.

In hierdie sketse tref die leser dié skrywer in ontspanne luim aan: "vingeroefeninge", het hy by geleentheid self die stukkies genoem. Hulle vorm 'n lewendige en geskakeerde mosaïek waarin spot, humor, onnutsigheid en lekker stoutigheid getemper word met satire, weemoed en nostalgie.

By al hierdie skakeringe tref 'n mens byna deurgaans iets aan van daardie onhebbelikheid, moedswilligheid of snaaksheid wat jou die ongewone in die gewone laat raaksien en jou weer opnuut in die mens en sy onvoorspelbaarheid laat glo.

Hierdie bundel is vir die leser wat proe-proe wil lees en herlees, sommer vir die genot van lekker lag of vir 'n oomblik van stilsit en nadink. En hoekom sal mens nie ook 'n bietjie plesier in die lewe hê nie?

André P Brink is een van ons bekendste en gewildste Afrikaanse skrywers. Hy is bekend vir sy veelsydigheid, soos wat hy weer eens met hierdie publikasie bewys.

Mal- en ander stories word deur Human & Rousseau uitgegee en kos R79,95. Skakel vir Jaco Scholtz by (021) 423-3911 as jy dit nie by jou naaste boekwinkel in die hande kan kry nie. Sy e-posadres is jscholtz@humanrousseau.com.

Afrikaners, kroes, kras, kordaat

Afrikaners: kroes, kras, kordaat

Dit gons op die briewebladsye van Afrikaanse koerante oor Chris Louw, die baas van die SABC se Monitor- en Spektrumaktualiteitsprogramme, se reaksie op Willem de Klerk se boek Afrikaners: kroes, kras kordaat. Louw is kwaad oor De Klerk se houding oor die verlede en oor die manne van De Klerk se geslag se houding teenoor dié Afrikaners wat nou veertigerig, manlik en wit is. En een van die gevolge is natuurlik dat mense nou De Klerk se boek wil lees.

Die uitgewers van De Klerk se boek, Human & Rousseau, is seker ook nie ongelukkig oor die onverwagse publisiteit nie. Hulle opsomming van die boek is dat vrae soos: hoe lyk die Afrikaner vandag, waar kom hulle vandaan en wat wag op die Afrikanervolk, uit De Klerk se perspektief beantwoord word.

Die uitgewer sê daar is baie emosies in die boek verpak - kommer, bewoënheid en angs; woede, solidariteit en protes. Dit is gerig aan alle Afrikaners, oud en jonk. Afrikaners: kroes, kras, kordaat is volgens die publisiteitsmateriaal egter veral 'n pleidooi by die jonger geslag om hulle te naelstring in Afrikanerwees, perspektief te kry op die verlede, en te bou aan die nuwe toekoms van die Afrikaanse gemeenskap.

Die keurder van die boek sê hierdie werk staan sterk in die tradisie van die Afrikaanse polemiese geskrif en gaan beslis opslae maak - en dit was ´n raak voorspelling. Dit wemel van uitsprake wat Afrikaners se siening vyf jaar nadat hulle die mag aan die ANC moes afstaan, skerp onder die soeklig plaas. Die keurder voel ook dat De Klerk se vlymskerp sekel maai onder Afrikaner-mites en dat sy werk nie op 'n meer geleë tyd vir Afrikaners gekom het wat ernstig onder twyfel gebuk gaan oor hul voortgesette rol en toekoms in die land nie.

Die keurder meen ook dat die boek nog maklik sal kan bekend staan as een van die keerpunte in die voortgesette rol wat die Afrikaner ná byna drie en 'n half eeue in hierdie land gaan speel. Hy bied oplossings - waarvan sommiges beslis nie gewild gaan wees by Afrikaners wat "donkerkykers" is nie. Die keurder se gevolgtrekking is dat die deur "elke Afrikaner" gelees te word. Wie en wat die Afrikaner is sal mens dalk uitvind deur die boek te lees.

Willem de Klerk is bekend as predikant, hoogleraar, vooramlige redakteur van wat destyds Die Transvaler was en van Rapport. Tans is hy honorêre professor aan RAU, en ook byna voltyds besig met politieke konsultasie en psigoterapie - as voorligtingsielkundige konsentreer hy veral op die sielkunde van lyding en van die godsdiens.

Vanuit sy psigoterapeutiese werk en teoretiese kennis het hy baie betrokke geraak by die teologiese debat van vandag oor God, die Bybel, ander godsdienste en die magdom van twyfelvrae oor godsdienstigheid. Sy eerste boek, Die vreemde God en sy mense, het in 1998 verskyn en is reeds drie keer herdruk.

Afrikaners: kroes, kras, kordaat is nie ´n lywige boek nie - 104 bladsye in sagte band en dit kos R44.95, en meer inligting daaroor is beskikbaar by Human & Rousseau.
Koop/Buy Afrikaners: kroes, kras, kordaat...

Lag weer oor die dag wat kom

Lag weer oor die dag wat kom

Daar is baie selfhelp boeke oor die emosionele kwessie van seksuele molestering in Engels beskikbaar. Danksy Struik Christelike Boeke en Yvonne Retief is daar nou ook een in Afrikaans wat die duisende slagoffers van hierdie verskuilde misdaad kan help om weer te lag oor die dag wat kom.

Geskikte terapeute is dikwels net in stede beskikbaar. Dit gebeur ook dat slagoffers se seer so erg is, dat hulle net nie die moed het om iets aan die saak te doen nie - met die gevolg dat hulle dikwels hulle lewe lank loop met die pyn wat hulle funksionering as mens kortwiek.

Lag weer oor die dag wat kom poog om, met ´n spesifieke tegniek wat die skrywer oor ´n aantal jare ontiwkkel het, slagoffers op die pad na genesing te plaas. Die boek is geskryf in die vrom van ´n aantal briewe aan ´n denkbeeldige vrou wat as jong kind deur haar oupa gemolesteer is. In die laaste tien briewe word daar na die seksuele heelwordingsproses gekyk.

Yvonne Retief is die afgelope 17 jaar verbonde aan FAMSA en werk intensief met volwassenes wat as kinders gemolesteer is. Die boek is ook gerig op terapeute wat hulle vaardighede in dié rigting wil ontwikkel.

Lag weer oor die dag wat kom is beskikbaar is goeie boekwinkels en by Struik Christelike Boeke.
Koop/Buy Lag weer oor die dag wat kom...


Stuur gerus jou brokkie nuus, bydrae of reaksie vir ons. Ons plaas (amper) alles!

Maak jou stem dik op ons Forum, stuur jou kommentaar / bydrae na of faks dit na 0866668575.

© 1997 - 2006, Roekeloos.co.za, bydraers, skrywers en kunstenaars. Roekeloos.co.za besit kopiereg op alle inhoud vir die doel van publikasie, tensy anders aangedui, uitgesluit die kopiereg van sekere bydraes wat berus by die outeurs. - LET WEL: Die sienswyses hier uitgespreek en die grafiese materiaal wat hier vertoon word reflekteer nie noodwendig die mening van Roekeloos.co.za nie, maar slegs die van die betrokke skrywer, bydraer of kunstenaar.

0 - 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W