Kieslys

Close


*/

28 Oktober
2012
Boeke Gedigte
1643 keer gelees
(*slegs web-weergawe)

S.J. du Toit

S.J. du Toit is op 9 Oktober 1847 in Daljosafat gebore. Hy het skoolgegaan aan Paarl Gimnasium en het daarna aan die Universiteit van Stellenbosch studeer.

Na ‘n paar jaar as predikant in die Paarl is hy in 1882 aangestel as die superintendent van onderwys van die Zuid-Afrikaansche Republiek. Hy verloor uiteindelik al sy eiendom en goudspekulasies in die Transvaal en keer terug na die Paarl as redakteur van die Patriot en later Ons Klyntji.

Hy word onthou vir sy Geschiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging (1880) en sy aandeel in die gedig “Volkslied”. Hy was ook een van die kampvegters vir Afrikaans en lid van die Genootskap van Regte Afrikaners en ‘n aktivis vir Christelike Nasionale Onderwys.

Du Toit was goeie vriende met C.P. Hoogenhout, tot eersgenoemde se politiek veroorsaak het dat hulle nooit weer met mekaar gepraat het nie. Hy was ook die vader van die skrywer en digter Totius.

S.J. du Toit is in 1911 oorlede.

1786

Boer ploeg hom moe;
Dogter melk di koe;
Frou is and’ spinne;
Seun ry gerwe binne;
Geld in di kas!

1886

Boer is op swier;
Dogter speul klafiir;
Frou sit in Satyn;
Seuntji leer Latyn;
Plaas is belas!

Bronne:

Roekeloos.co.za. 2012. C.P. Hoogenhout. http://www.roekeloos.co.za/gedigte/c-p-hoogenhout/

Schoonees, PC. 1939. Die prosa van die tweede Afrikaanse beweging. Pretoria/Kaapstad:J.H. de Bussy/Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij v/h J. Dusseau & Co.

Ter Laan, K. 1952. Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Den Haag/Djakarta:G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij.
1 Opinie:

Gee jou meningGereeld gelees

11 Julie 2010
Boeke, Gedigte
Verklarende Afrikaanse Woordeboek
Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (waarvan die eerste uitgawe reeds 70 jaar gelede verskyn het) is die handwoordeboek waarin die grootste versameling trefwoorde in Afrikaans verklaar word.
08 November 2012
Boeke, Gedigte
Kort grappe
Jou ma is so kort, mens ...
27 November 2010
Boeke, Gedigte
Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte
Die vierde, uitgebreide uitgawe van Die Mooiste Afrikaanse Liefdesgedigte is nou chronologies georden, sodat lesers kan sien hoe die Afrikaanse liefdesgedig oor die afgelope eeu ontwikkel het.
24 Mei 2012
Boeke, Gedigte
Kort grappies
Wat is die verskil tussen ’n voël en 'n vlieg?
15 November 2005
Boeke, Gedigte
Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom
Op elke nuwe blaadjie wat omgeslaan word, is daar vir nuuskierige agies interessante brokkies en stories oor hoe van Afrikaans se bekendste en minder bekende uitdrukkings ontstaan het.

Onlangse kommentaar

#OMGV Seriaas?! | Roekeloos
2018-03-14 15:06:39
[…] Seriaas?!Ná die sukses van die eerste O, my goeie volk keer Esther von Waltsleben t...
Roelof
2018-03-12 22:28:32
Hoe kan ek kontak maak met Annarine Erasmus...
Anna
2018-03-11 11:23:01
Wat word n groen neute dop se buitekant genoem...

Advertensie

Hou jy van ons hulpbronne? Oorweeg asseblief 'n donasie in Bitcoin: 179nZqSyFmYPcvu4ZU733PgXBKUYXcy9DD | Ons toets tans ’n kode om wiskundige probleme op te los met behulp van gebruikers se blaaiers; om nie afhanklik te wees van advertensies nie.