Spreekwoorde en gesegdes

Volg ons op Facebook vir jou weeklikse dosis Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, sêgoed en ander lekkernye.

… of Twitter.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y

Jantjie se baadjie aanhê. (jaloers wees)

Jantjie wees. (jaloers wees)

Dis die klein jakkalsies wat die wingerde verniel. (klein foutjies veroorsaak groot moeilikhede)

Hoe kaler jakkals hoe groter stert. (wie die minste besit spog gewoonlik die meeste)

Vandag “hosanna” en môre “kruis hom”. (’n waarskuwing teen die wispelturigheid van die openbare mening)

Armoede leer ‘n maer hond bene kou.

‘n Gebraaide hoender vlieg niemand in die mond nie. (jy kry net iets met inspanning)

Loop gee die hoenders kos! (as ’n kind volwasse geselskap moet verlaat)

‘n Blinde hoender vind ook ‘n korreltjie. (onverwagse geluk)

As die hingste vul (en die merries horings kry). (nooit nie)

Wie heuning wil eet, moet steke verdra. (vir iets besonders moet jy gereed wees om onaangenaamheid te verduur)

As die herder dwaal, dool die skape. (as leiers fouteer, weet die volgelinge nie wat om te doen nie)

‘n Hen met spore. (‘n vrou wat soos ‘n man wil wees)

Loop soos ‘n hen wat nes soek. (doelloos rondloop)

Die henne wat die meeste kekkel lê nie die meeste eiers nie. (dié wat die meeste praat rig nie die meeste uit nie)

Sy hempie is kort. (hy word gou kwaad)

As die hemel val, is ons almal dood. (sê vir iemand wat onnodige moeilikheid in alles sien)

Die perd wat die hawer verdien, kry dit nie altyd nie. (die persoon wat die lof toekom, kry dit selde)

’n Warm hart steek die ander aan die brand. (liefde is aansteeklik)

Haar hart lê op haar tong. (sy loop met haar gevoelens te koop)

Elke hart het sy smart. (elke persoon het sy / haar eie moeilikheid)

Hy is in hart en niere ‘n Bok-ondersteuner. (volkome)

Hy het al harde korsies gebyt. (hy het al swaar gekry)

Die hand wat die wieg skommel, regeer die wêreld. (die ma het die meeste invloed in die wêreld)

As jy nie hande het, kan jy nie ’n vuis maak nie. (sonder de regte middele kan jy niks doen nie)

Soos ’n hand vol vlieë. (heeltemal nutteloos)

Die halter afhaal. (aan sy eie lot oorlaat)

Die laaitie se hakskene word rooi. (hy begin na meisies kyk … of seuntjies)

Hou op sit op my hakke. (hou op om my te volg)

So bang soos ‘n haas vir ‘n hond. (baie bang)

Die haan kraai baie harder as die hen wat die eier gelê het. (iemand wat hom lof aanmatig wat hom nie toekom nie)

Elke haan is koning op sy eie mishoop. (elke persoon is baas op sy eie gebied)

Haar haan moet altyd koning kraai. (sy wil altyd baasspeel)

Eers grootmense en dan langore. (kinders moet wag tot volwassenes klaar is)

Grond vreet. (hard val)

Nog groenvoer op die land hê. (nog jong kinders hê)

Hy is nie so groen dat ‘n koei hom sal vreet nie. (nie so dom as wat jy dink nie)

In die gras byt. (sneuwel)

Van die gramadoelas kom. (van ‘n onbeskaafde deel van die land kom)

Gou met die pen. (‘n vaardige skrywer)

‘n Gordyn oor iets laat val. (nie verder daaroor praat nie)

Hy dink hy is die goewerneur se hond se oom.

‘n Goeie gewete is ‘n sagte kussing. (iemand wat nie deur sy gewete gepla word nie slaap goed)

Sy gewete is toegeskroei. (hy het nie ‘n gewete nie)

Daar’s ‘n geurtjie aan. (die saak is nie heeltemal pluis nie)

Getik wees. (effens dronk of mal wees)

Jors het al weer gestook. (hy is dronk)

Gestewel en gespoor. (goed toegerus)

Hy is gesout teen masels. (het dit gehad en kan dit nie weer kry nie)

Gesondheid in die rondheid, al die mooi meisies in die blomtyd. (‘n rympie vir wanneer jy ‘n sopie drink)

Sy gesang is uit. (hy het niks meer te sê nie)

Gert erf, is Gert swerf. (jy verloor maklik besittings wat jy nie deur eie inspanning bekom het nie)

Geleentheid maak die dief. (as iemand die kans kry sal hy steel / kwaad doen)

Vir g’n geld of goeie woorde te kry nie. (onmoontlik om te kry)

Geld wat sleg is, maak krom wat reg is. (geld maak baie knoeiery moontlik)

Staan of hy geld in die bank het. (hoogmoedig)

Die gekke kry die kaarte. (die geluk help die dommes)

Elke gek het sy gebrek. (niemand is volmaak nie)

Hoe groter gees, hoe groter bees. (mense met buitengewone talente is dikwels ongemanierd)

Die geel baadjie aan hê. (jaloers wees)

’n Gedurige gedrup maak ’n gat in ’n klip. (nietige handeling wat lank aanhou, kan groot gevolge hê)

Bewaar jou gebeente! (wees versigtig)

‘n Gat in die dag slaap. (baie laat slaap)

Ganse aanja. (dronk wees)

Hy laat hom nie met blou ertjies op loop jaag nie. (hy word nie gou bang nie)

Hy skil sy aartappels nie twee keer oor nie. (hy doen ‘n ding een keer en hy doen dit goed)

Jors praat al weer Engels. (hy vloek of hy is dronk)

So eet dat ‘n kat nie met jou maag kan wegloop nie. (baie eet)

Die parlement is moerland toe. (is verlore)

Ek sal jou slaan dat jy jou ouma vir ’n eendvoël aansien.

Dit is maklik gesê, maar die eend lê die eier. (praat is nie belangrik nie, maar die doen van ’n saak – talk is cheap, but money buys the whisky)

Iemand dwarsdeur kyk. (baie kwaad wees vir die persoon)

Die duiwel se briewe lees. (kaartspeel)

By die duiwel gaan bieg. (by jou vyand raad vra)

Gebraaide duiwe vlieg niemand in die mond nie. (sonder inspanning kry jy niks reg nie)

Onder iemand se duiwe skiet. (die persoon benadeel)

Die druiwestokke werk met hom. (hy is dronk)

Dis nou druiwe na die Boland stuur. (dis oorbodig)

Hy het die druiwekar gery. (hy is dronk)

Skaars uit die dop wees. (jonk en onervare wees)

Sy doopseel lig. (sy verlede openbaar)

Die doodskleed het geen sakke nie. (jou besittings beteken niks na jou dood nie)

So skaars soos ‘n tweedehandse doodkis.

Net goed wees om die dood te gaan haal. (as jy baie stadig is)

Donkie vasmaak. (vry)

Van ’n donkie kan jy ’n skop verwag. (van ’n onbeskofte persoon kan jy slegte behandeling verwag)

In die donker is alle katte grou. (in die donker is daar nie ‘n verskil tussen mooi en lelike meisies nie)

So bang soos ‘n Bolander vir donderweer.

Ek is in die dolliwarie. (opgewek en vrolik)

Sagte dokters maak stinkende wonde. (halwe maatreëls doen meer kwaad as goed)

As dikmelk kaas geword het. (As mense suksesvol raak, word hulle dikwels verwaand.)

Klein diewe het ysterkettings, groot diewe goue kettings. (Klein skelms word gevang, terwyl groot skelms wegkom.)

Daar is ‘n dief aan die kers. (wanneer ‘n kers drup)

Derdemannetjie speel. (’n verliefde paar pla deur jou teenwoordigheid)

Dassie het ‘n stert gekry. (Vir mense wat hulle skielik hoogmoedig gedra.)

Daar is te veel dak op die huis. (daar is mense wat ons afluister)

Die dans vryspring. (gevaar ontkom)

Nou gaan die poppe dans. (nou is daar moeilikheid)

Op iemand se dak afklim. (iemand erg berispe)

Dis nie ‘n pyp dagga werd nie. (dis niks werd nie)

Tot by oom Daantjie in die kalwerhok. (so ver moontlik)

In die sand byt. (sneuwel)

Tussen die bye, maar nog nie by die koekie nie. (amper, maar nog nie)

So tussen die by en die koek. (nie te sleg nie)

Die by wat die lekker heuning maak, steek seer. (dis die mooi meisies wat die moeilikste is)

Met broek en baadjie (met skil en al).

Dit is net ‘n brekfis. (dit is net ‘n kleinigheid)

Hulle breek nie brandhout van dieselfde tak nie. (hulle verdra nie mekaar nie)

Brandewyn raas as dit uit die vat uit kom. (dronk mense is luidrugtig)

Brandewyn en vroueraad is goeie dinge, maar jy moet dit bietjies-bietjies gebruik. (matigheid in alles)

Die botter het alleen geslaap. (die botter is baie hard)

Die boog kan nie altyd gespan wees nie. (mens kan nie altyd besig wees nie)

Sy bont varkie is weg. (hy is mal)

Hy is bekend as die bont hond. (het ‘n swak reputasie)

Hy staan op die dak. (wanneer iemand persoonlijke inligting uitbasuin) – ingestuur deur June Edwards

Bokwagter word. (oujongnooi word)

Op die bokwa wees. (aan die verkiesing deelneem)

‘n Mens kan met ‘n bokwa en ‘n lang span osse daarin draai. (dis baie groot)

Bokveld toe gaan. (Dood gaan.)

Hy kan ‘n bokkom braai. (Hy is baie bekwaam.)

Ou bokke pluk die hoogste doringpeule. (Ou mans oortref dikwels die jongeres.)

‘n Ou bok lus ook nog ‘n groen blaartjie.

Maer bokke dip. (kinders pakgee)

So bang soos ‘n bok vir ‘n skoot hael.

Waar die boer nie is nie, word sy baard nie geskeer nie. (die eienaar moet vir sy eie sake sorg, anders word dit verwaarloos)

Dié naweek drink ons tot die bodem! (drink alles)

Bobbejaanstuipe kry. (baie kwaad word)

Jou brandewyn bloots drink. (sonder om dit te meng met iets)

Bitter in die mond maak die hart gesond. (slegte medisyne is goed vir jou)

Hy leef op sy binnevet. (leef op sy kapitaal)

Sy binneleisel is te kort. (hy is skeel)

Hy dink hy kan biltong saamneem. (geheg aan aardse goed)

Jou biesiepol! (uitroep van bewondering)

Hoe bewierook hy nou sy baas. (lof toeswaai)

Onder die besemstok staan. (deur die vrou regeer word)

Die berg het ‘n muis gebaar. (iets groots verwag, maar iets klein het gebeur)

Berg toe gaan. (‘n baba ryker word)

Te laat vir sy eie begrafnis wees. (Baie stadig wees.)

Die beeste het in die brand geloop. (Daar is nie melk vir die koffie nie.)

Moenie die beer se vel verkoop, voordat hy geskiet is nie. (Don’t count your chickens before they are hatched.)

Vroeg uit die bed, maak die beursie vet!

Toe maar, môre bak ma koekies. (sê dit vir kinders wat aanhou neul oor iets wat hulle wil hê)

Sit die babatjie op iemand anders se drumpel. (iemand anders vir moeilikheid blameer)

Iemand sal die babatjie moet vashou. (iemand sal die verantwoordelikheid moet dra)

Bietjie baard maar klipsteenhard. (geslepe en ervare)

Jy moet onder sy arm gaan ruik. (erken dat hy jou meerdere is)

Apie kyk vir kerriekos! (wat jy sê as jy iemand uitoorlê)

‘n Man van twaalf ambagte en dertien ongelukke. (Hy kan niks behoorlik doen nie.)

Hy druk almanakke. (Hy lieg.)

Allemansvriend is niemandsvriend. (Almal wat almal se vriend wil wees word dikwels geminag) http://goo.gl/SddnQ

Jou akker sal kraak. (Jy sal swaar kry)

Gou op sy agterpote wees. (gou kwaad word)

Nuuskierige agies hoort in die wolwehok! (vir iemand wat nuuskierig is)

Ek gaan bietjie by haar afsaal. (bietjie vry)

Iemand afpoeier. (‘n pak slae gee)

Dit afklink. (sake met ‘n drankie finaliseer)

Iemand afkam. (kleineer)

Hy is op die afdraand met sy briek los. (het baie skuld wat sy ondergang gaan beteken)

Jy is nou by die verkeerde adres. (nie by die regte persoon nie)

As jy aas roer, stink dit. (moenie jou met onsmaaklike sake bemoei nie)

Waar aas is, vergader die arende. (mense gaan altyd iewers waar hulle iets kan kry)

Die aarde is toe te koud vir hom om op te trap. (niks is goed genoeg vir hom nie).

Dit weet die aap se stert. (almal weet dit)

Lyk of hy van die ape gekul is. (hy lyk betreurd)

Die bottel goed aanspreek. (verslaaf wees aan drank)

Hy het hier aangewaai gekom. (onverwags opgedaag)

Politici loop almal met twee aangesigte (is vals)

Hy loop aandklas. (kuier saans by ‘n meisie)

Moenie al die aanbrandsel uit jou pot krap nie. (moenie al jou middele gebruik nie)

Met ‘n aalwynpil in jou kies loop. (met ‘n suur gesig loop)

Vir ‘n man horings opsit. (hom met sy vrou verneuk)

Hy het al weer aalwyn getap. (is in ‘n slegte bui)

Sê groete aan die vrate. (sê dit vir iemand wat hou van eet)

Hy groei deur sy hare. (word bles)

As jou pad deur die kantvoorspelers versper word, gebruik jy die geweldbreek. – Danie Craven

Soms is die lewe soos n kakkerlak … meer k@k as luck!

Sy trek holrug. (gril)

Klim uit die streskas! (ontspan)

Sy hou van haar stembande om my ore rek. (sy hou van kla)

Dit sal my laat ystervarke vang. (kwaad maak)

Spin jy jou driewiel (gooi ‘n vloermoer).

Sou daar ‘n weersien wees, of is ons verdoem tot verpulwerde deeltjies van eens warm vlees.

Pasop vir my groottoon, hy hou van stamp.

Nooit gedink my blindederm sal lank genoeg wees nie. (ek sal die guts hê nie)

Hy is meer verward as ‘n bergie onder huisarres.

Wat laat oom Japie weer die grootsê so hoog uit die takke haal? (onnodig groot woorde gebruik)

Dis asof die lank-rek van die laaste noot die kraai laat lekkerkry.

Hier kom nou weer baie loopneusdae meneer. (koue dae, uit Worcester se omgewing)

Hy moet nie met sy rondloperhondmaniere hier kom kuier nie.

Die Stormers moet nou opstaan uit daai lamrugby-groef waarin hulle verval het.

Sy het so ‘n broeishennetjie-manier van aanlê by die seuns, draai al om hulle.

Die baas knor weer vanmôre soos ‘n muishond met ‘n seer bal.

Hy het kaplaks van die stoel af geval.

Hy’t sommer so sjierts by ons verbygejaag.

Hie vlie woerts om die hoekie.

Die sweep swiep deur die lug. (uit Ladismith se omgewing)

“Die koringkorrels sjor op die dorsvloer neer.” – Boerneef, Boplaas

Hy kedoem sy kitaar so nou en dan.

“Hy tweng-tweng en pang-pang aan die snare.” – Boerneef, Boplaas

“Dis jy wat met haar getjoing-tjoing het en nie ek nie.” – Mikro, Gonnakolk

“Pluk so ‘n spierwit dingetjie uit haar handsak en paf-paf op haar neus.” – CM van den Heever, Langs die Grootpad

Die blerrie tweegesig blaf met die honde en huil met die wolwe.

Hy doen dermwerk. (niks spesifieks nie – uit Burgersfort se omgewing)

Hy is gedwee soos ‘n delwersdonkie.

Ek wonder hoeveel hy sal vra om in ‘n drie-slaapkamer huis te spook? (vir ‘n lelike ou) [bydrae: Allan]

Enige verandering aan daardie gesig is ‘n verbetering. (vir ‘n lelike ou) [bydrae: Herman Janse van Rensburg]

Hou jy van hospitaalkos? (jy soek moeilikheid) [bydrae: Herman Janse van Rensburg]

Hy gaan met aasdieromslagtigheid te werk.

Die Gautengers lê witpens op Kampsbaai se strand.

Daar is net ‘n trekseltjie koffie oor in die pot. (‘n bietjie)

Dit het gister net so ‘n slangsleepseltjie gereent in die Kaap.

Die son sit manshoogte van die berg af.

Hy is lekker vuurbek. (Op ‘n tyd was dit die inding om te sê in Stellenbosch as jy ‘n dronk student raakloop.)

Die ding lyk maar tonteldoek. (onsamehangend – so praat hulle in die noorde van Suid-Afrika)

Jannie is al ringbek. (het al baard – uit Prins Albert se omgewing)

Pieter se nuwe meisie is ‘n mooi melkkoffie. (mengsel van wit en swart)

Jy hou jou latjiesbeen by ‘n meisie. (jy lê aan by haar – uit Worcester se omgewing)

Hy is kiepkop. (effens dronk – uit Touwsrivier se omgewing)

Hy is ganspen. (dronk – uit Moorreesburg se omgewing)

Jacob is doringskof vir Julius. (kwaad)

Hy raak toe sommer doringbos vir haar. (skrikkerig)

Hy is dopsak. (hy het alles verloor)

Hy is blikners gery. (sy boude en bene is deurgeskawe – kan ook beteken hy het hom halfdood gery)

Die Julius is hardekoejawel, inkoejawel en ingat!

Ek word alte ongelukkig as ‘n grootman so inkokkewiet werk. (onbevredigende werk lewer)

Ek sal jou opkoffie as jy sê my span speel sleg. (sal jou opdons)

Ek moet ‘n wegmens wees. (Ek moet nou gaan.)

Die kwaaikind moet uitgebrand word. (bose geeste / malheid moet uit ‘n persoon verwilder word – iets wat plattelandse mense letterlik gedoen het op ‘n tyd, die persoon oor ‘n vuur gehou)

Langnek-Kaatjie soen. (sterk drank gebruik)

Saartjie soen. (sterk drank gebruik)

Daai manne by die spele ry toe-speek! (so vinnig dat jy nie die speke kan sien nie)

Die ouens sal moet losklos hardloop daar in Londen. (vinnig hardloop – losklos beteken ook onbetroubaar)

Swart Grietjie soen. (sterk drank gebruik)

Hy was kleindag so onbeskof. (van kleins af)

Ons werk kaal-voorlyf. (as die mense van Kakamas en omgewing so sê bedoel hulle hul werk sonder ‘n hemp)

#ColouredSpreekWoorde was vroeër die week die gewildste onderwerp op Twitter in Suid-Afrika. Ons het so ‘n paar geskraap << KLIK op die skakel vir Coloured Spreekwoorde

Soebat en bangoog kyk help niks. (Boerneef)

Dis goud wat blink, maar koper wat stink. (Skyn bedrieg)

Alte goed is buurmansgek. (As mens te goedhartig is, word jy deur ander misbruik.)

Hy is ‘n gladde kêrel. (Mens kan hom nie vertrou nie.)

Toe Jors sy eks sien by die kroegtoonbank spring hy knipmes-om.

Die meisies by Tukkies is gek oor mieliestamp.

Wonder waar was Jors en sy meisie gisteraand, sy het al weer kruipknietjies. (nerfaf knieë)

Dit is die klein botteltjies wat die groot gif het. (Mense wat klein van persoon is het dikwels die meeste dryfkrag.)

Met geweld kan mens jou duim in jou hol afbreek. (Met krag kan mens alles doen, maar soms is die gevolge sleg.)

Spreekwoorde, uitdrukkings, idiome, gesegdes of sommer sêgoed. Ons is besig om ‘n indeks te skep vir alles. Die spreekwoorde is ingedeel onder die onderwerp waaroor dit handel. Die indeks lys die onderwerpe. Klik op die onderwerp se letter om die spreekwoorde te lees.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y

A
aanlê
aanmoediging
aantreklik
advokaat
angstig
antwoord
argument
armoede

B
baas
baba
bakbene
bakkie
baklei
bakoor
bang
been
begin
begroting
behandel
bekommerd
belangrik
belediging
belofte
benadeel
besig
besitting
besonderhede
beste
beterweterig
bier
binnekort
bitter
bitterheid
blydskap
bors
boud
braaf
bril
broek
bruikbaar

C
cliché

D
daad
dadelik
dagbreek
deeglik
deurmekaar
deurskynend
dieet
dieselfde
dik
diplomasie
dissipline
dobbel
dom
dood
dors
drank
dringend
drink
dronk
droog
droom

E
eensaam
eer
eerlik
eet
Engels
ereksie
erf
erger
ervaring

F
faal
familie
fees
flankeer
fluister
fluit
fluks
foksteriër
fout
frustrasie

G
gas
gedagte
gedrag
geduld
geheim
geld
geleerd
geluk
gemeen
gemors
genade
genoeg
genot
gerug
gesig
gevaar
gevolgtrekking
gewild
gewoon
gil
goed
grap
Griekwas
grimering
groei
groet
groot
grootpraat
grootte
groter

H
haastig
haat
hak
handrem
hang
hardloop
hardlywig
hare
heeltemal
help
herstel
hinder
hoeveelheid
hond
honger
hoogmoed
hoogte
hoop
huisvrou
hulle
huwelik

I
idee
indruk
inhibisie
innerlike
insig
irriteer

J
jaag
jeug

K
kakebeen
kalm
kans
kennis
kind
kla
klap
klas
klein
kleptomania
klere
kompliment
kop
korrigeer
kort
kosbaar
koud
kry
kul
kultuur
kwaad

L
laaste
laat
lafhart
lag

ledigheid
leefstyl
lekker
lelik
lengte
leuen
lewe
liefde
lippe
lof
lui
luister
lus
lyf
lyfstraf

M
maag
maagd
maandstonde
maer
mag
maklik
mal
man
maniere
masturbeer
meisie
mens
menstruasie
minderwaardig
mishandeling
mislei
misluk
mode
Moedersdag
moeilikheid
moeite
mond
mooi
motor

N
nael
napraat
netjies
neus
niks
nooit
nukkerig
nutteloos
nuuskierig

O
oefening
omstandighede
onbelangrik
onbereikbaar
onbeskof
onbetroubaar
onduidelik
ongeduld
ongeletterd
ongelukkig
ongemaklik
ongereeld
ongesteld
onkant
onkundig
onmoontlik
onopgevoed
onregverdig
onseker
onsinnigheid
onthou
ontuis
ontwikkel
onverklaarbaar
oog
ooglopend
oordryf
oorskat
oortref
opbring
opgewonde
ophef
opinie
optimisties
ordentlik
ore
ouderdom
ouderwets
ouer

P
partytjie
penis
persoonlik
persoonlikheid
pis
plan
plat
platvloers
plooi
poep
politiek
praat
predikant
pret
probleem
puisie

R
reën
reguit
rem
ritme
rof
rook
ruggraatloos
ruimhartig
rus
rustig
ry
ryk trou

S
sake
sedes
see
sekerheid
seks
selfvoldaan
sit
skaam
skaars
skade
skeel
skeel
skelm
skerp
skinder
skoon
skoonheid
skop
skouer
skrik
skuld
skurf
slaag
slaan
slaap
sleg
slegsê
slim
slordig
snert
sneuwel
soen
son
sooibrand
speelgoed
spoed
sport
sproete
steel
stem
sterk
steur
stil
stilbly
stink
stof
stomp
suinig
sukkel
sweet

T
tande
teleurstelling
tevrede
toekoms
tradisie
trou
tyd

U
uitdrukking
uitlos
uitstel
uitvindsel

V
vagina
vakansie
veilig
vel
verbaas
verdienste
verdwyn
vererg
verhouding
verjaarsdagwens
verkeerd
verlede
verloop
verloor
verlore
verontskuldig
verregaande
versigtig
verskeidenheid
verslaaf
versteur
verveling
verwaand
verwag
verward
verwerp
verwyfd
vet
vind
vlei
vleis
vloek
vlug
voertsek
voete
volhard
volwasse
voorbeeld
voorgee
voorkop
voorspoed
voortplant
vorder
vreemd
vriendskap
vrou
vry

W
waag
waarde
waardeer
wag
wakker
was
weg
wegbly
wen
werk
wete
windgat
wins
woorde
woordeskat
wors
wraak

Y
ywer

Stuur asseblief enige Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, uitdrukkings en ander sêgoed aan bydraes@roekeloos.co.za.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y

Hierdie lys van idiome en spreekwoorde bevat:
Afrikaanse spreekwoorde, Afrikaanse gesegdes, Afrikaanse idiome en ander Afrikaanse sêgoed. Afrikaanse idiome en sêgoed. Idoom wat lekker op die tong val. Gesegdes van watookal en wieookal. Idome oor watookal en wieookal. Afrikaanse idome oor alles, die beste Afrikaanse se goed, afrikanse spreek woorde, snaakse se goed en snaakse Afrikaanse gesegdes.
Hier is idiome oor blou, idiome aan kort hare beet, idiome met donkie, blou gesegdes, gesegdes oor mag, tong idiome, tamatie idioom, poppe idioom, Afrikaanse idiome oor tegnologie, koek hou gesegdes, Afrikaanse gesegdes oor die lewe, se goed oor familie, idiome met blink, blink Afrikaanse idiome, idioom gogga, idiome oor reenboog, hardloop gesegdes, segoed met blou, gogga gesegde, windpomp gesegdes, Afrikaans spreekwoorde oor oe, idioom met hond en duif, sirkus gesegdes en idiome oor lees. Pittige segoed.

Sluit aan by die Gesprek

7 Kommentare

  1. Manne is soos selfone, hulle le die heeldag round, maar asa jy hulle nodig kry is hulle batterye pap.

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar