Kieslys

Close


*/

’n Antoniem is ’n woord met min of meer die teenoorgestelde betekenis as ’n ander.

Die moontlike antonieme word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van antonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “antoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag.

a – omega
aaklig – mooi, aangenaam, lekker
aan — af; los
aanbeland — vertrek, weggaan
aanbind — losbind
aanblaas — doodblaas
aanbly — vertrek, weggaan
aanbod — vraag
aand — oggend, dagbreek, vroegdag, skemerdag, hoenderkraai
aandag — onopmerksaamheid, onoplettendheid; afgetrokkenheid
aandagtig — onoplettend, onopmerksaam; afwesig, afgetrokke
aandpak — dagpak, dagklere
aandpraatjie — môrepraatjie
aandraai — losdraai
aandrok — dagrok
aandruk — sloer, luier, talm
aandryf — keer, laat ophou
aandskof — dagskof, oggendskof
aanloklik — afstootlik
aanstel — afdank
aanvaar — verwerp
aanvallend — verdedigend
aards — hemels
afwaarts — opwaarts
agter — voor
agting — oneerbiedigheid
alfa – omega
amptelik — nieamptelik
aristokraat — plebejer
baas — Klaas
baie — min
bakboord — stuurboord
begin — eindig
besig — ledig
besluiteloos — seker
binne — buite
bitter — soet
blitsvinnig — doodstadig
bo-oor — onderdeur
boeiend — vervelend
bolvormig — hol
bolyf — onderlyf
boontoe — ondertoe
boos — goed
bose — goeie
broer — suster
bult — holte
bygeloof — geloof
chronies — akuut
dagklere — nagklere
dapper — lafhartig
debiet — krediet
defensief — offensief
diep — vlak
dik — dun
dikwels — soms, partykeer, partymaal
doodloopstraat — deurgangstraat
doodsvyand — boesemvriend
dwaal — op koers; verstaan
eenders — anders
eendrag — tweespalt
eentonig — interessant
eenvoudig — ingewikkeld
eerlik — bedrieglik
eerste — laaste
eervol — eerloos
engel — duiwel
fiktiewe — werklike
fluks — lui
fyn — grof
gaar — rou
gedwonge — vrywillig
geestelik — liggaamlik
geheimsinnig — openhartig
gelatenheid — verset
gesond — siek
gespanne — ontspanne, gemoedelik, vriendelik, goedgesind
gewelddadig — vredeliewend; sagtheid
gewillig — onwillig
goed — kwaad
goed — sleg
goedkeur — afkeur
goeie — bose
grappig — ernstig
grasgroen — oorryp
haat — liefde
heerser — onderdaan
helder — duister
hemel — aarde; hel
hoog — laag
hoogmoedig — nederig
horisontaal — vertikaal
idioties — geniaal
iets — niks
immoreel — eties
inflasie — deflasie
ingetoë — uitspattig
inhegtenisneming — vrylating
insluk — uitspoeg
introvert — ekstrovert
invoer — uitvoer
irrasioneel — redelik
irrelevant — toepaslik
karaktervol — karakterloos
kenner — leek
klein — groot
kom — gaan
kop — stert
koppig — inskiklik
korrek — foutief
koud — warm
krom — reguit
lag — huil
langsaam — vinnig
lank — kort
lawaaierig — stil
lig — donker
lig — swaar
linker — regter
links — regs
los — vas
mak — wild
maksimum — minimum
manlik — vroulik
medelye — ongevoeligheid
meng — skei
misluk — slaag
moeg — uitgerus
mondig — minderjarig
mooi — lelik, afskuwelik, sleg
nakend — geklee
nat — droog
neerhalend — ophemelend
netjies — slordig
niemand — iemand
noordekant — suidekant
nootvas — vals
normaal — abnormaal
onbesonne — deurdagte
onder — bo
onderhorig — onafhanklik
onkundig — kundig, ingelig, op hoogte, bekend met, bewus van
parallel — onewewydig
ongedeerd — beseerd
ongelooflik — aanneemlik
ongeloofwaardig — geloofwaardig
ongepoetste — gemanierde
onskuldig — bedorwe, skadelik
onstuimig — kalm
oompie — tannie
oorlog — vrede
oortuiging — onsekerheid
oorvloed — tekort
oostekant — westekant
opgeruimd — neerslagtig
opgewek — terneergedruk
opreg — geveins
oprig — afbreek
opruiend — kalmerend
opsluit — vrylaat
ordelik — chaoties
ouderwets — nieumodies
papbroekig — onverskrokke
paraat — onvoorbereid
peperduur — spotgoedkoop
plattelands — stedelik
raak — mis
reg — verkeerd
reus — dwerg
rigied — buigsaam
ruimhartig — bekrompe
ryk — arm
ryp — groen
sag — hard
sagmoedig — kortgebonde
samelewing — individu
siende — blind
skerp — stomp
skuins — regop
skuldig — onskuldig
skuldigbevinding — vryspraak
stokflou — perdfris
skurf — glad
slim — dom
smal — breed
snags — bedags
soggens — smiddags; saans
somer — winter
staties — dinamies
sterfte — geboorte
steriel — vrugbaar
sterk — swak
stout — soet
stuurs — vriendelik
styf — slap
suikersoet — galbitter
suinig — vrygewig
swart — wit
tragies — komies
treffend — onopvallend
uittog — intog
ver — naby
verantwoordelik — agtelosig
verbied — toelaat
verdwene — gevonde
verhinder — deurlaat, vrylaat
verkoper — koper
versadig — honger
verstandig — dwaas
versterk — verswak, verflou
verstrek — ontvang, kry
vet — maer
vlak — diep
vogtig — droog
vokaal — konsonant
vol — leeg
volop — skaars
voorspoed — teenspoed
voorste — agterste
vreedsaam — bakleierig
vriend — vyand
vriendelik — nors
vroeër — later
vrolikheid — olikheid
vrywillig — verpligtend
vuil — skoon
waarheid — leuen
werk — rus
werkgewer — werknemer
wispelturig — standvastig
yskoud — vuurwarm

Advertensie

Instagram

Volg ons op Instagram

Gewilde onderwerpe

Gereeld gelees

11 Julie 2010
Verklarende Afrikaanse Woordeboek
Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (waarvan die eerste uitgawe reeds 70 jaar gelede verskyn het) is die handwoordeboek waarin die grootste versameling trefwoorde in Afrikaans verklaar word.
08 November 2012
Kort grappe
Jou ma is so kort, mens ...
27 November 2010
Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte
Die vierde, uitgebreide uitgawe van Die Mooiste Afrikaanse Liefdesgedigte is nou chronologies georden, sodat lesers kan sien hoe die Afrikaanse liefdesgedig oor die afgelope eeu ontwikkel het.
24 Mei 2012
Kort grappies
Wat is die verskil tussen ’n voël en 'n vlieg?
15 November 2005
Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom
Op elke nuwe blaadjie wat omgeslaan word, is daar vir nuuskierige agies interessante brokkies en stories oor hoe van Afrikaans se bekendste en minder bekende uitdrukkings ontstaan het.

Onlangse kommentaar

Reitz
2018-02-15 17:14:06
Walter bied ontsnapping van gepubliseerde letterkunde. Puberaal is brilliance...
Benny
2018-02-15 15:25:00
Walter reminds me of August Kleinzahler.He blends high and low art, refuses to be a part of the lite...
Christine
2018-02-15 14:41:51
Dit is soos de Lange, maar Walter skep n meer ingeligte en akademiese wanorde die streng Freudian t...

Advertensie

Hou jy van ons hulpbronne? Oorweeg asseblief 'n donasie in Bitcoin: 179nZqSyFmYPcvu4ZU733PgXBKUYXcy9DD | Ons toets tans ’n kode om wiskundige probleme op te los met behulp van gebruikers se blaaiers; om nie afhanklik te wees van advertensies nie.