Eugène Marais Kampus

Eugène N. Marais, geliefde digter, skrywer, joernalis en natuurnavorser, het ‘n lang en ryke verbintenis met die Paarl, en spesifiek die First Class Public School, waar hy formele onderwys van 1885 tot 1887 tydens sy vormingsjare ontvang het.

Die First Class Public School is die voorloper van vandag se Hoër Jongenskool Paarl. Dit het goed behoue gebly op die oorspronklike Zomerlust Plaas wat in 1991 deur Creata Beleggings (Edms) Bpk namens die Du Toit Familie Trust gekoop is. Die eiendom bestaan uit die ou Zomerlust herehuis wat tans as Zomerlust Gastehuis bedryf word, die tuine en die Rosenfontein geboue – die skool en ‘n skakelhuis. Laasgenoemde geboue is vanaf 1876 tot 1900 as Paarl First Class Public School benut as skool en akkommodasie vir ‘n onderwyser en koshuisgangers. Die skool het in 1900 na sy nuwe perseel oorgetrek as Hoër Jongenskool Paarl / Paarl Boys’ High.

Die Eugène Marais Stigting het ‘n askiekomitee op die been gebring met die doel om Die First Class Public School weer te laat herleef in die vorm van die Eugène Marais Kampus. Dit sal geskied met volle onderskrywing van Creata Beleggings, die huidige eienaars, asook Die Hoër Jongenskool Paarl. Die idee is dat die perseel gebruik word om die HJS se kurrikulum aan te vul en te verryk met Marais raakpunte soos taalwetenskappe, natuurwetenskappe, musiek en drama, debatsvereniging en joernalistiek. Die perseel kan gebruik word vir lesings, voorlesings, musiekopvoerings, storievertellings ens. Dit sal dus ‘n satellietkampus van die HJS word.
Dit sal oop wees vir die publiek as ‘n interaktiewe museum en via die temas van die Marais nalatenskap, ook programme vir volwassenes aanbied.

Die huidige projekfase betrek so ‘n wyd as moontlike e-pos opname, waarby die betrokkenheid van belangstellende individue en instansies vasgestel moet word. Die beoogde teikendatum vir die verwerking van die resultate is einde September 2010.

Die volgende fases word dan beplan:
¥ Oprigting van die trust, genaamd Die Eugène Marais Stigting.
¥ Die Stigting se formele samewerking met die Hoër Jongenskool Paarl en sy Oud-skoliere Bond.
¥ Die Stigting se bruikhuur/bruikleen ooreenkomste met donateurs van kultifakte.
¥ Uitvoering van die sakeplan wat o.a. oprigtings- en bedryfskostes insluit asook die werwing van borge en/of fondsinsameling.

Die Eugène Marais Stigting se doel is om die lewe en werk van Eugène Marais en die bydraes van sy tyd meer toeganklik te maak.

Eugène Marais KampusDit verwys na die behoud en bevordering van sy literêre en natuurwetenskaplike nalatenskap vir soveel mense as moontlik op en vanaf die terrein van die Paarl First Class Public School (Eugène Marais Kampus) waar hy van 1885 tot 1887 skoolgegaan het.

Hierby vind u ‘n interaktiewe opnamevorm vir gebruik by www.eugene-marais.org.za.

Lewer kommentaar

Leave a Reply