Die spree met foete

´n Versameling Afrikaans-verwerkte verse uit die Nederlandse skrywer van kabaret, kinderverse en stories, Annie M.G. Scmidt, se bundel: Ziezo. Annie M.G. Scmidt se werk het haar die titel: Die Koningin van Nederland besorg. Philip de Vos se voorliefde en talent vir die skryf van nonsensverse is hoofsaaklik deur haar werk geïnspireer wat gewoonlik vol humor […]

21

In 1956 is die loop van die Afrikaanse letterkunde verlê deur ´n smal bundeltjie: Jan Rabie se 21, ´n prosawerk wat vir die taal ´n waterskeiding was en sy rimpelinge dekades lank deur die Afrikaanse kultuur bly stuur het. Dit is gebou op ´n verstommende ironie: dat Rabie se werk oorspronklik in Engels geskryf en […]