aag

woordsoort: tussenwerpsel

uitroep van ergenis/ongeduld

voorbeeld: Aag, loop man, ek glo jou nie!