@

teken in ’n e-posadres wat die netwerk aandui waarby die gebruiker wie se adres dit is, ingeskakel is