konkoksie

mengsel van verskillende bestanddele

kosmologie

vertakking van die filosofie wat die geaardheid van die heelal, die natuurlike verskynsels en hul onderlinge verband bestudeer / sterrekunde wat die oorsprong, bou en ruimteverhoudings van die heelal ondersoek, of ’n bepaalde teorie of model van hierdie struktuur en dinamika