voorgeskiedenis

gebeurtenisse wat vooraf gegaan het; wetenskap gerig op die oudste geskiedenis van die mens