waardasie

bedrag vasgestel vir die berekening van belasting of ’n verkoopprys