waardasie

woordsoort: selfstandige naamwoord

meervoud: -s

bedrag vasgestel vir die berekening van belasting of ’n verkoopprys

voorbeeld: Die waardasie van die skildery is R2 miljoen