Sonklong oor Afrika

D J Opperman het ´n groot invloed gehad op talle Afrikaanse digters en skrywers. En met die polemiek wat ontstaan het rondom die verskyning van André P Brink se Groot Verseboek 2000 waarin hy op Opperman se werk voortgebou het, het die kollig ook weer op Opperman se eie digwerk geval. Van 1980 tot 1981 …