Almal se storie

Dis ´n normale Woensdag by die werk. Die meeste berigte vir die koerant se volgende uitgawe is klaar geskryf. Nou moet nog net verslag gedoen word oor die nuus van die volgende paar dae, voor die koerant Sondag verskyn. Charmaine en Stander is die enigstes op kantoor wat nie uit is vir middagete nie. Sy [...]

Die vuil game

Dit was voor televisie-skeidsregters en professionele lynregters en video kamera´s langs die skool se rugbyveld. Paul Sauer Hoërskool was eintlik ´n klein skooltjie met ongeveer drie tot vier honderd leerlinge van sub-A (graad een) tot matriek (graad twaalf). Dit tel natuurlik meisies en seuns saam. Nogtans was die toewyding en ywer vir sport so groot [...]

My ongeluk

Mnr, Ek rig hierdie skrywe na aanleiding van u versoek om verdere besonderhede soos uiteengesit in afdeling 3 van die ongeluksverslag. Ek het in hierdie afdeling my ongeluk toegeskryf aan swak beplanning. U vra nou vir ´n vollediger beskrywing en ek gee dit graag hiermee en hoop dat die besonderhede soos nou verstrek voldoende sal [...]

Mooi is die lewe

Weggesink in die groot Lazy Boy sit-lê Pieter (Boeppens) van der Merwe, stoere boere seun met die TV se remote in die een hand en ´n Lion Lager in die ander. Hy is besig met channel-hopping : 1-2-3-e, e-3-2-1, 1-2-3-e. Daar is nie geld vir M-Net nie. Hy snork verontwaardig. Alweer niks op nie. Nou [...]