Die Waterwyser

Joey de Koker speel die hoofrol van Ouma Driedoring in Nico Luwes se briljante komedie, Die Waterwyser. Ander spelers is Celia Kok in die rol van Anna, Anene Loots as San, Freek Van Zyl (Willa Water), Willem Coetzee (Gert Laventel) en Marié Smidt (Nelia Konsert).

Kortliks handel Die Waterwyser oor Ouma Driedoring, haar man Tollie, en hulle boerdery op die gelyknamige plaas. Na Tollie se oorlye, trou Ouma met Hans Koejawel en verhuis na die naburige plaas Tweehasenmeteenslagraakgegooifontein.

Die oudste dogter Anna was getroud met Pieter van der Vyver wat Driedorings by Ouma gekoop het vir 300 pond. Ouma het egter die geld so versteek dat sy nie haar hande daarop kan lê nie. As gevolg van Pieter se gesuipery, word Driedorings later op ´n bankrot-vendusie verkoop aan Gert Laventel (hulle buurman) en vir ´n skamele 100 pond. Ouma en Anna is nou beide weduwees en woon op Tweehasen saam met die jonger dogter, San. Gert en dié se suster, Nelia Konsert (beide ongetroud) boer op die plaas Driedorings. Nou sit Gert met ´n nat gat – en die vroue met ´n droë… Ten spyte van die rolstoel, is Ouma Driedoring, soos menige werklike plaasouma, glad nie so tingerig. Sy besit wel genoeg geld om hulle uit die verknorsing te red, maar kan nie onthou waar sy dit gebêre het nie. Sy sal wel onthou wanneer die tyd aanbreek om te sterf. Tussen al die woordspelings draai sy die verstrooide waterwyser, Willa Water (Freek van Zyl) en ou Gert om haar vingerpunt en sorg vir ´n heerlike ontknoping.

Danie Botha skryf as volg in Die Burger, 24 September 2003 oor die 2003 speelvak:
“Dis ´n komedie oor droogtes: ´n tekort aan water en lewensmaats in die Moordenaarskaroo. Al die mans gaan hemel toe, en die vrouens trek dorp toe. Geld en goed is skaars. Die Waterwyser is etlike jare gelede in die ATKV se geseënde Kampustoneel-projek uitgetoets. Ek onthou dit as ´n saai, stokkerige aanbieding deur studente. In die gebruiklike groepbesprekings is besluit: Ja, toemaar, dis nie juis vernuwend nie, maar dis volkstoneel, sal kommersieël slaag. Hoe lewendig, hoe oortuigend is dit nie nou nie! Die spel is realisties, met De Koker wat die toon daarmee aangee. Hulle gebruik nie ´n oordrewe, holderstebolder-klugstyl nie en die gehoor kry kans om die menslikheid te waardeer. Daar´s selfs lieflike stemmingsvolheid soos in die stormtoneel teen die einde waar Ouma Driedoring almal deernisvol om haar versamel.”

En Melléta Louw skryf in Paarl Post, Briewe, 16 Oktober 2003:
“Die opvoering van Die Waterwyser wat die afgelope paar weke in die Ou Meulteater op die planke gebring is, was met een woord puik. Dat die Paarl en Wellington bevoorreg is om sulke heerlikhede op hul voorstoep te hê is niks anders as ´n groot bederf nie. Dit bly ´n voorreg om ´n deurwinterde teatergees soos Joey de Koker te sien optree. Die Ou Meulteater verdien om as ´n kleinood bewaar, gekoester en uitgebou te word.”

Joey de Koker is gebore in die Paarl en ´n oudleerling van La Rochelle. Na sy die graad BA Maatskaplik aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf het, asook ´n drama lisensiaat aan die Akademie vir Dramakuns onder leiding van Babs Laker verwerf sy ´n lisensiaat in vertolkingskuns aan die Trinity College in Londen en begin haar professionele loopbaan in 1953. Na jare van klasgee, radiowerk, as speler en regisseur, televisie-, film- en verhoogoptredes, keer sy na haar aftrede terug na die Paarl. Sy was die regisseur van Kwart voor Dagbreek en hulp-regisseur vir Die Vark en die Gousblom en Doller as Kop-Af.

Die Paarl het reeds in die negentiende eeu ´n lewendige toneel- en musieklewe gehad met die Paarl Union Debating Society een van die vrugbaarste vanaf 1882. Met die stadsaal nie ten volle toegerus vir toneelopvoerings nie, het hierdie aspek van die vereniging gekwyn. Die Paarl Teaterklub is amptelik in 1951 met De Wet Laubscher as voorsitter gestig met die uitsluitlike doel om toneelstukke op te voer en toneelspel te bevorder. Gedurende die beginjare was die klub se grootste probleem die gebrek aan ‘n goed toegeruste teater en in 1954 is die Skuurteater in Pastorielaan (danksy die eienaar, Mnr Podlashuk) in gebruik geneem (tans die Rottang en Bamboes winkel). Verskeie toneelstukke is hier opgevoer en in die tyd was Miriam Bloom en die aktrise Joey de Koker aktief betrokke by die klub wat in 1961 ontbind is. Alle toerusting is in die besit van drie aangestelde trustees gelaat. In 1969 het ´n nuwe groep met onder andere Pearl Retief en Brian Higgo-Holm en Owen Maunder as voorsitter, weer die teaterklub opgeneem en in 1971 is die Ou Meulteater in gebruik geneem.

Die gebou dui op die oorspronklike gebruik van die terrein as ´n koringmeul. Die eerste koringmeul is in 1899 gebou en is aangedryf deur ´n yslike houtwiel met water afkomstig uit die berg maar is in 1910 deur ´n brand verwoes. Die munisipaliteit het die eiendom opgekoop en een van die eerste elektriese kragstasies in die land is in 1916 hier opgerig. Maar in 1926 is ´n nuwe kragstasie opgerig en die perseel raak in onbruik.

Die Ou Meulteater is amptelik in April 1971 geopen met Gerhard Beukes se toneelstuk As Ons Twee Eers Getroud Is, regie Kobus Loubser en die teater het ´n bloeitydperk binnegegaan.

Maar die koms van televisie in die laat sewentigerjare, het gehore by die huis gehou en die teater sluit in 1987 sy deure. Gedurende 1991 het die HATS geselskap van Wellington aansoek gedoen om die Ou Meulteater se toerusting te bekom. Dit was genoeg om die Paarliete te laat regop sit, en met die inisiatief van Pearl Retief, en onder interim voorsitterskap van Ron Hendricks, is ‘n vergadering byeengeroep en ‘n nuwe klub met Pieter Strümpher as voorsitter gestig. In 1999 alleen is meer as 40 verskillende vertonings aangebied.

Die Ou Meulteater is beskikbaar vir professionele opvoerings. Vir meer inligting, besoek gerus die webwerf by http://www.meulteater.co.za/bespreek.htm of stuur ´n epos aan info@meulteater.co.za.

Dienste wat aangebied word, is onder meer tegniese hulp/bestuur, voorportaal diens, kroegdiens en bemarking (waaronder persverklarings, webwerf blootstelling en ´n elektroniese nuusbrief).

Lewer kommentaar

Leave a Reply