Carlo Daniels is Onweer se dramaturg. Hy behartig ook die regie en vertolk een van die hoofrolle teenoor Abigail Mei.

Geweld teenoor vroue kom in die stuk onder die loep. Die ouderdomsperk is 14 jaar.

28 Maart tot 6 April 2019, Alexander Bar, Café & Theatre, Kaapstad

Lewer kommentaar

Leave a Reply