Meer oor

Missie

Roekeloos.co.za is ´n kanaal vir kommunikasie en dienslewering aan gebruikers. 

Roekeloos.co.za teiken gegoede en gereelde aanlyn-verbruikers tussen 20 en 70 jaar.

Die Roekeloos.co.za-handelsmerk kan deur die volgende woorde beskryf word:

  • inlig
  • vermaak
  • opvoed

Geskiedenis

Roekeloos.co.za het in 1997 ontstaan as ´n stokperdjie. Weens aanvraag het die webwerf in die jaar 2000 ´n privaatmaatskappy geword.

Handleiding vir toegang tot inligting

Roekeloos.co.za beskik oor en stoor die volgende inligting op ‘n deurlopende basis. Hierdie inligting word onder geen omstandighede met ‘n derde party gedeel nie tensy so ‘n party suksesvol kan bewys dat die inligting nodig is vir die beskerming van ‘n bepaalde geïdentifiseerde reg:

  • E-pos-adresse van intekenare op bydraes – deur ‘n derde party bewaar, Roekeloos.co.za het nie toegang tot die adresse nie.
  • Die e-pos-adresse van bydraers in die Poësie-afdeling.
  • Die e-pos-adresse van bydraers in die Verhale-afdeling.

Om enige inligting te bekom kan u ‘n skrywe rig aan die uitgewer by quintus by qvrp.net. Meld asseblief duidelik watter inligting u verlang en waarom dit noodsaaklik is vir die beskerming van ‘n bepaalde geïdentifiseerde reg. U moet ook redes verskaf waarom die uitgewer nie u versoek mag weier op gronde van Hoofstuk 4 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting.

Volledig: Manual for Roekeloos, Prepared in accordance with Section 51 of the Promotion of Access to Information Act of the Republic of South Africa, No 2 of 2000.

Roekeloos is ‘n geregistreerde handelsmerk.

Die Roekeloos.co.za-logo is ontwerp deur Dirk van der Merwe.

Roekeloos.co.za word bestuur en uitgegee deur QVRP.

Wenner van die 2004 GreenPepper Enterprise-toekenning
Wenner van die 2004 GreenPepper Enterprise-toekenning