Hierdie publikasie gee ’n volledige beeld van die kunstenaar Frans David Oerder (1867–1944) se oeuvre – sy Anglo-Boereoorlogtekeninge, landskappe, genrestukke, portrette, blomstudies en stillewes, interieurs, dierestudies en grafiese werk.

Geen moeite is ontsien om hierdie boek so volledig en betroubaar moontlik te maak nie. Argivale bronne in die Kunsargief van die Universiteit van Pretoria, die Argief van die Johannesburg Kunsmuseum en die Nasionale Argief van Suid-Afrika in Pretoria het grootliks bygedra tot die toevoeging van inligting oor hierdie kunstenaar wat nie voorheen bekend was nie.

Die plakboek van Gerda Oerder en ’n lang lesing met detailinligting oor Oerder se vroeë lewe deur mev. Lorimer in die Kunsargief van die Universiteit van Pretoria het bygedra tot ’n nuwe vertolking van die lewe en werk van hierdie belangrike Suid-Afrikaanse kunstenaar.

Tydens die Anglo-Boereoorlog was Oerder die enigste amptelike kunstenaar aan Boerekant, maar tot dusver is nog geen volledige geskiedenis van sy deelname aan dié oorlog geskryf nie. In hierdie boek word Oerder se Anglo-Boereoorlogtekeninge nou vir die eerste keer so volledig moontlik afgedruk en beskryf.

Die skrywer, Prof. Alex Duffey, was dosent in Kunsgeskiedenis, Museumkunde en Kunsopvoeding aan die Universiteit van Pretoria, later ook hoof van die Departement Kunsgeskiedenis. Vanaf 2004 tot en met sy aftrede in 2012 was hy Hoofkurator van die Universiteit van Pretoria se Kuns- en Erfenisversamelings. Hy is nasionaal en internasionaal bekend as een van die voorste kenners van die kunstenaars Anton van Wouw, Frans Oerder en Jacob Hendrik Pierneef, asook van Chinese keramiek en antieke handel met Suider-Afrika.

Frans David Oerder. Anglo-Boereoorlogtekeninge & skilderye / Alexander E. Duffey — Protea Boekhuis, 5 Desember 2017; sagteband. — ISBN 9781485300915

Bettie Blom,
30 Desember 2017.
2.5

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar