Sonklong oor Afrika

D J Opperman het ´n groot invloed gehad op talle Afrikaanse digters en skrywers. En met die polemiek wat ontstaan het rondom die verskyning van André P Brink se Groot Verseboek 2000 waarin hy op Opperman se werk voortgebou het, het die kollig ook weer op Opperman se eie digwerk geval. Van 1980 tot 1981 het Opperman aan die digbundel Sonklong oor Afrika gewerk. Maar ´n ernstige beroerte het hom verhinder om dit te voltooi. J C Kannemeyer het ´n keuse gemaak van die gedigte-in-wording (hulle is nie deur Opperman gesanksioneer as voltooide werk nie). Dit is ook ´n keuse omdat ´n aansienlike deel van die bundel uit invalle, aanlope, ruwe prosasketse en onleesbare gedeeltes bestaan waaruit min of geen sin te maak is. Die keuse is getranskribeer en verskyn hier saam met faksimilees en aantekeninge. Aanvanklik toon hy met drie voorbeelde aan hoe ´n histories-kritiese uitgawe aangepak sou kon word (die ontwikkelingfases van die gedigte word getoon). In die afdeling “Die gistende baaierd” is daar voorbeelde van die talle skerwe poësie – klein sprankelende onderdele. Uiteindelik volg 34 weergawes van gedigte-in-wording. Kannemeyer se werk aan Sonklong oor Afrika word beskryf as baanbrekerswerk op letterkundige gebied. Vir die eerste keer word ´n groot digter se onvoltooide manuskrip met ´n keuse van variante “geskep”. Bewonderaars van Opperman sal baie belangstel in die afsluiting van sy versamelde werk. J C Kannemeyer is tans voltydse navorser en skrywersbiograaf. Hy woon op Stellenbosch. Hy is bekroon vir sy letterkundige kritiek en geskiedskrywing. Ook vir sy biografieë oor D J Opperman en C J Langenhoven.

Lewer kommentaar

Leave a Reply