Die idee van ’n verdwaalde egpaar wat uitgebeeld word deur speelse, impromptu masker- en poppespel is gekonsepsualiseer en vergestalt deur Kyla Davis en Daniel Buckland.

Met absurde groot maskers as koppe moet die akteurs staatmaak op hul liggaamlike uitdrukkingsvermoë, improvisasie-vaardighede en gehoorinteraksie om hul karakters bekend te stel. Dié oordrewe wesens, wat hoofsaaklik bemoeid is met hul alledaagse, bra konserwatiewe lewens, word om onverklaarbare rede algaande meer rusteloos en worstel met woorde, terwyl hul dwaal in vreemde en verrassende plekke.

Met: Memnoch Collective

Vervaardiger: AfrikaBurn Blank Canvas Express initiative

Lost couple smell the city of roses
Genre: Uitvoerende kuns
Taal: Meertalig
Ouderdomsbeperking:
Tydsduur: 20 minute
Kaartjies: GRATIS
Plek: Hoffman Square, Bloemfontein
Datum: 12 Julie 14:00

Vrystaat Kunstefees 2018


Lost couple smell the city of roses


Lost couple smell the city of roses


2

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar