1914

Genl. JBM Hertzog, destyds minister van onderwys, het in 1908 ’n nuwe onderwyswet suksesvol deur die Vrystaatse parlement laat aanneem. Die wet het dubbelmedium-onderwys verpligtend gemaak en ’n beter salaris aan volkome tweetalige onderwysers besorg.

Eentalige Engelse onderwysers en ouers was ontevrede hieroor. ’n Ontevrede skoolinspekteur bring ’n aksie teen Hertzog en wen die saak. Die boete is R50 en die hof-onkoste. Die openbare mening is egter aan Hertzog se kant en die publiek samel meer as genoeg geld in. Die oorblywende R2 400 word bewillig vir ’n prys vir die beste letterkundige werk in Afrikaans.

Totius kry die eerste Hertzog-prys in 1915 vir Trekkerswee. Alle letterkundige werk is vanaf 1923 in ag geneem. In 1928 is ’n rotasiestelsel ingestel vir drie genres wat om die drie jaar aan die beurt kom; poësie, drama en prosa.

Lewer kommentaar

Leave a Reply