Trek

In samewerking met die landskap- en visuele kunstenaar Strijdom van der Merwe word die Arnold de Jager-renbaan buite Oudtshoorn gebruik om ‘n produksie te skep wat al die sintuie raak.

Die verhaal speel af teenoor, in en om Strijdom se werk met Schalk van der Merwe (Bed on Bricks, Delta Blue) wat die musiekontwerp doen. ‘n Storie word vertel deur musiek, visuele kuns, ligte, klank en akteurs. Die gehoor sien hoe word die visuele kuns voor hul oë geskep en kan agterna daardeur stap en dit beleef.

Die opvoering vind teen sononder plaas, met ander woorde, die kuns word eers in die lig en dan in die donker gesien, wat ook beteken dit verander voor die gehoor se oë.

Regie: Gaerin Hauptfleisch
Met Bongile Mantsai, Stephanie Hough en
ander.

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar