Die Kersfees stormloop, Adderleystraat, Kaapstad, 1977.

Bron: Twitter/Karin Richards

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar