#FLF2016 Ndiyaqonda. I understand. Ek verstaan. : How books encourage multilinguilism

Palesa Morudu bespreek met Arabella Koopman, Elinor Sisulu en Margie Cunnama hoe boeke in ‘n verskeidenheid tale veeltaligheid bevorder.

Plek: Raadsaal, Franschhoek
Datum: Vrydag 13 Mei, 10h00 tot 11h00

Franschhoekse Letterkundefees 2016

Lewer kommentaar

Leave a Reply