President Cyril Ramaphosa sal vandag die Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Gebaretaal onderteken tydens ’n seremonie by die Uniegebou, in Pretoria.

Op 2 Mei 2023 het die Nasionale Vergadering dit goedgekeur dat Artikel 6 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, gewysig word om Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) as ’n amptelike taal in te sluit om die regte van persone wat doof en hardhorend is te bevorder.

“Suid-Afrikaanse Gebaretaal is ‘n inheemse taal wat ‘n belangrike element van Suid-Afrikaanse linguistiese en kulturele erfenis uitmaak. Dit het sy eie afsonderlike grammatikale strukture en leksikon en dit is onafhanklik van enige ander taal,” het die Presidensie gesê.

Die nuwe wetgewing poog om:

• Bevorder die kulturele aanvaarding van gebaretaal;

• Verseker die verwesenliking van die regte van persone wat doof en hardhorend is op gelyke beskerming en voordeel van die reg en menswaardigheid; en

• Bevorder inklusiewe en substantiewe gelykheid en voorkom of skakel onbillike diskriminasie op grond van gestremdheid uit, soos gewaarborg deur Artikel 9 van die Grondwet.

Met hierdie inisiatief word Suid-Afrika die vierde land op die Afrika-kontinent wat gebaretaal as amptelike taal erken. Ander lande is Kenia, Zimbabwe en Uganda. Hopelik sal sommige politici nou voortaan beter verstaan wat dit beteken as hulle die middelvinger kry.

Lewer kommentaar

Leave a Reply