Staan in die algemeen nader aan vensters

In hierdie debuutbundel word die vier aparte leefruimtes van ’n sprekerstem poëties ontgin. Die studentedorp, die voorstad, die stad en ook die platteland word op soms speelse, soms intieme wyses ondersoek, en die verweefdheid van ruimte en identiteit word stadig aan die leser uitgelê. In al hierdie ruimtes is die grootste bindende faktor die alomteenwoordigheid van kuns, en dan spesifiek die blik van die digter. Maar dit is nie ’n eenheidsbundel in die tradisionele sin van die woord nie. Hier word juis teen die poëtiese tradisie gerebelleer, terwyl daar tegelykertyd ’n waardering van klassieke invloede is.

Staan in die algemeen nader aan vensters is ’n bundel vol komplekse energie. Marais speel met stemme by tye liriese én wrang, somber én snaaks, nostalgies én hiperkontemporêr: van ’n herbeskrywing van die poëties-geykte Karoo-landskap tot die skyn-tragiese mymerings van ’n tuindwerg. Hierdie is jong, oorspronklike verse wat die alledaagse op sterk beeldende maniere met betekenis en betowering laai.

“’n Versameling gedigte waarin Marais met sukses sy aansienlike digterlike talente ten toon stel..” – Andries Visagie

“Hierdie bundel getuig van inhoudelike diepgang, ’n tematiese verskeidenheid, ’n behoedsame strukturering en ’n tegniese bedrewenheid. Taalpuriste en ander moraliste sal stik, en terwyl hulle stik en beswyk sal hulle die digter se woordvaardigheid en stylvariasie miskyk: informeel, formeel, eerbiedig, ironies, verleidelik, bevraagtekenend, skokkend, intiem, woedend, sober, evokatief – noem maar op. Dit getuig van skeppingskrag en vakmanskap.” – Ronel Foster

“Die grootste enkele deug van hierdie verse is dat hulle ’n vars en oorspronklike kyk op ’n uitgebreide reeks sake met ’n besonder gevoelige seggingskrag en goed ontwikkelde beeldende vermoë kombineer. Die publikasie van hierdie werk sal ’n duidelike sein uitstuur dat Afrikaans ook in sy intieme fluisteringe en sy vermoë tot talige verrukking ’n soort hoop vir die toekoms inhou, en wel in ’n land waar die brutalisering van die gevoelslewe aan die orde van die dag is.” – Marlene van Niekerk

Staan in die algemeen nader aan vensters

Loftus Marais is in 1982 gebore. Hy het in die Paarl grootgeword en het in 2007 sy MA in Kreatiewe Afrikaanse Skryfkunde cum laude verwerf aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy verse is al in Nuwe stemme 3, My ousie is ’n blom, Tydskrif vir letterkunde en die nuwe Groot Verseboek gepubliseer. As vryskutjoernalis het hy al ’n hele paar literatuur-artikels vir verskeie publikasies geskryf.

Sluit aan by die Gesprek

1 Kommentaar

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar