Bernarda Swart

Stuur jou resensies na bydraes by roekeloos.co.za

Bernarda Swart (née Vorster) is ‘n Rustenburger van afkoms waar sy klavier en vioollesse by die Rustenburg Musiek Konserwatorium geneem het. Verskeie beurse is aan Brenda toegeken vir Unisa musiekeksamens en sy het ook verskeie opnames gemaak vir die Jong Suid-Afrika radio program.Swart ontvang klavieronderrig van Adolph Hallis, wen die Doris Tothill Open Scholarship by die Johannesburg Eisteddfod, en tree as solis op saam met die Johannesburg Simfonie Orkes.

Onder Philip Levy behaal sy die graad B.Mus. (Uitvoerend) aan die Universiteit van Pretoria en ontvang die Pretorium Trust studiebeurs, die Otto Bach Klavier Beurs en ‘n na-graadse beurs van die Universiteit van Pretoria.

Nadat Swart aanbeveel is vir die Unisa Buitelandse Beurs, studeer sy aan die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wene onder Walter Panhofer. Met haar terugkeer na Suid-Afrika (1976) is sy aangestel as lektor in klavier aan die Universiteit van Pretoria.

Bernarda se aanstelling as lektor in klavier by die PU vir CHO in 1996 volg na voltooiing van haar meestersgraad aan die UP. Sy tree gereeld op as klavierbegeleier en was genooi om deel te neem aan ‘n reeks kamermusiek uitvoerings in Basel, Switzerland gedurende Mei 1997, sowel as in Lanciano, Italië in Oktober 2001.

bydrae: Haydee Hollander

Lewer kommentaar

Leave a Reply