Die tienerpapegaai

Greys word een of ander tyd groot. Hulle bly nie die passiewe, verdraagsame babas nie. Nog belangriker, hulle moet toegelaat word om groot te word. Dink aan jou groeiende papegaai as ‘n tiener. Hulle raak rebels, weier om wat vroeër aanvaarbaar was steeds te aanvaar en hul standaarde verander. Hierdie is maar net ‘n fase. Nie bedoel om verwerping te wees nie. In die afwesigheid van hul natuurlike ouers is die gedrag tipies van verskillende papegaaie.

Deur dieselfde fase met jou kind is jy bereid om daarmee ‘n pad te loop en probeer om die beste van hierdie ondervinding te maak. Soos met ʼn tiener moet jy aan die anderkant staan en wag, sodat die terugkom na jou toe makliker gaan wees. Dit kan gebeur dat jy ‘n tiener se vertroue en geloof in jou kan verloor en net so kan dit met jou en jou papegaai ook gebeur. Hoe jy hierdie situasie hanteer sal die uiteinde daarvan bepaal.

‘n Groeiende papegaai het nodig om sy onafhanklikheid te toon. Binne die raamwerk van ”op”, ”af”, geen onnodige rondlopery en gebyt nie, gee die Grey ‘n mate van vryheid op veilige maniere. Ek glo dis belangrik om op die stadium voorkeuraandag te skenk aan die mees belangrike gedrag, alvorens daar na die minder belangrike gekyk word. Buite die gebied wat meer aandag verg is dit vir die papegaai nodig om hier self te besluit en sodoende kies hoe sy interaksie en gedrag teenoor/met die mens wil toepas.

Hulle moet toegelaat word om te kies. Wanneer hierdie grootwordende papegaai te veel gedissiplineer en reggehelp word tydens die fase van sy lewe, sal hy dit ten sterkste verwerp. Dit gebeur dat daar van hulle op hierdie tiener stadium vere plukkers word, dus om hulle te verstaan en die korrekte aksies toe te pas is van uiterste belang. Toekomstige probleme mag ontstaan wanneer hy gedwing word in intieme verhoudings waaroor hy geen beheer het nie, wanneer hy oor reggehelp en gedomineer word in ‘n tyd wat hy emosioneel moet breek, nie toegelaat word om onafhanklik te word, of dan volwassenheid te bereik nie.

Al die belangrike gedragsontwikkeling moet met geduld, sagtheid, deursettingsvermoë, inagneming, dus geleer en toegepas word, maar meer nog, moet jy onemosioneel op hulle rebellie reageer

Probeer om te alle tye slegte of ongevraagde gedrag te vermy terwyl hulle volwassenheid bereik, [dis gewoonlik tot op die ouderdom van drie jaar]. Kettingstraf of isolasie leer die papegaai niks positiefs nie, maar dat hy ‘n swak wese is, is al wat jy hom leer omtrent homself. Hierdie is geen manier om ‘n verhouding van vertrou en liefde te bou, en te behou, met ‘n groeiende African Grey nie.

Ek het nie gevind dat dominansie en dominerende sake ‘n belangrike rol speel in die papegaai/mens verhouding nie. Omdat hulle so intelligente en sensitief is, het ‘n Grey respek – nie dominansie – van hulle mens maat nodig.
Ek het nie gevind dat enige dominansie en dominerende gevalle ʼn belangrike rol speel in die mens/Grey verhouding nie. Omdat hierdie spesie so intelligent en sensitief is, verdien hulle respek – nie dominansie deur hulle mense-ouers nie.

ʼn Grey besit steeds sy instinkte, al is hy in gevangenskap. Verwarring, benoudheid en afsku kan ontstaan as die instinkte deur die mens onderdruk word. Ander troeteldiere hanteer die mens se manier van dominering, maar nie die African Grey nie. Hulle is ten eerste, en belangrikste, ʼn wilde dier. Hulle is, meer onbekend, as wat hulle ooit ten volle verstaan sal word. Hulle innerlike wese is vir ons versteek, net soos die harte van ons medemens is.

Jou verhouding met die papegaai sal verander – geen twyfel bestaan hieroor nie. Hy gaan minder verdraagsaam wees vir lang sessies op jou bors en ‘n gekrap op sy kop. Hy sal dit aan jou bekend maak wanneer hy daarna behoefte het. oor die algemeen kan dit net voor slaaptyd gebeur wat hy toenadering soek. Moet nooit jouself op jou papegaai afdwing nie. Ontwikkel ʼn vroeë verstandhouding wat sy behoeftes is noudat hy volwassenheid bereik. Stel vas deur te vra of jy kan “koppie krap” – laat hom besluit waarna hy soek, en wanneer – laat hom selfs weier. As hy toegelaat word om sy karakter sterk te ontwikkel sal hy emosioneel sterk en vol selfvertroue wees en in die mens-maat wat hom dit gun.

ʼn African Grey wat beheer het oor nie veilige areas is ‘n voël wat ten alle tye bereid sal wees om met die mens-maat interaksie te behou. Sou dit nie wonderlik wees as ons vir altyd daardie onderdanige babapapegaai kon behou nie, maar ongelukkig is dit nie moontlik nie. Ons kan ʼn bevredigende volwasse verhouding handhaaf met ons volwasse papegaai. Nooit sal ons sy baba en kindertyd vergeet nie, maar hulle word groot. Hulle ontwikkel hulle eie smake, voorkeure en afkeure. Ons moet bereid wees om hulle volwassewording te akkommodeer – hulle kan nie terugkeer na ʼn kinderlewe nie.

Ons moet hulle vryheid bied om besluite te neem wat hulle lewe en persoon raak. Hierdie vryheid vir die papegaai, soos onafhanklikheid in die mens, maak hulle selfversekerd en bied hulle selfvertroue. ‘n African Grey sal met meer gemak die verandering en uitdagings hanteer, as hy die ervaring en kennis opgedoen het dat hy instaat is om suksesvol sekere aspekte van sy lewe te hanteer.

Ek is ‘n voorstander van sagte begrip vir volwassenheid. Laat die African Grey toe om in vryheid te groei en te ontwikkel binne ʼn wye raamwerk van perke toelaatbaar. Dis van uiterste belang om konfrontasie, enige fisiese aggressie en oor teregwysing te vermy. Afleiding en vermyding is die beste benadering wat met die volwassewording Grey gebruik kan word.

Die rebellie periodes mag wissel met elke individuele papegaai. Hulle gaan deur ʼn sterk toets tydperk op ses maande ouderdom. Dit mag hulle instinkte wees wat terugslaan om selfversorgend te raak en nie langer van hulle ouers afhanklik te wees vir hulle kos en lewe nie.

In die natuur, gaan ‘n trop tieners deur ʼn ritueel van volwassewording. Dit sluit van die volgende in: – Vervolmaak hulle vliegvermoë, mekaar in die lug rond te jaag, vroeg reeds verbinding met ander lede te begin wat nie familie is nie, leer hulle status ken en verbreek bande met hulle ouers om onafhanklik te word. Ons mak papegaai het nie die geleentheid om al hierdie fase deur te werk nie. Inplaas daarvan sal ons waarneem hoe ander tipe gedrag in die plek daarvan realiseer.

Tenslotte
Aktiwiteit en vryheid sal die Grey die geleentheid bied om in belangrike aspekte te onwikkel. Die bekendmaking van hulle onafhanklikheid stadium is ʼn waaghalsige stadium. Verstaan en aanvaar dat hierdie tydperk in hulle lewe sal kom en gaan – op sy eie manier en eie tyd.

bydrae: Francien Mare

Sluit aan by die Gesprek

1 Kommentaar

  1. Terug pieng: Voëls – Roekeloos
Lewer kommentaar

Lewer kommentaar