Gedigte van Dries Hattingh

Moeder
Opgedra aan my Ma Tienie

Wat is ‘n huis tog sonder ‘n moeder?
‘n Moeder soos die van my?
Sy is altyd daar, al is sy weg van my,
bly sy steeds ‘n dierbare moeder vir my.

‘n Moeder soos die van my
gee raad en help waar sy kan
al wil die lyf nie meer
is sy altyd daar om ons iets nuuts te leer.

Moeder, my moeder net jy weet hoe
al is jy so ver, is jou hart so sterk.
Jou liefdes band, en jou sagte hand
sal ek nooit vergeet want jy die weet.

Al jou kennis en geduld, jou trane en pyn
jou verlange, en hartseer die weet ek van.
Al wil jy dit wegsteek die sal jy nie kan.
Want ek die weet altyd daarvan.

Moeder jy gee ander krag
en moeder jy maak my dag,
as ek jou stem dan hoor
klink dit vir my soos ‘n engele koor.

Moeder jy is altyd daar vir my
en daarom sal ek jou nooit vermy.
Jy is my dierbare moeder,
En so sal dit altyd bly.

Dankie my moeder vir al jou hulp
dankie vir al jou geduld en liefde
dankie dat jy verstaan
want moeder hou my op die regte baan.

My oë
Ek sluit my oë
en alles word swart
alles so geboë
dit draai soos ‘n rat.

Gedagtes dwaal
en ek wil daarvan nael
ek sien so veel
want alles bly net nie heel.

Waarheen dan nou?
Hoekom so gou?
Gedagtes dwaal
My hart voel so kaal.

Ek sien die mens se lewe
my hart begin bewe
alles flits verby
al wil ons dit vermy.

Gedagtes dwaal
dit lyk of mensdom faal
al wil ons daarvan nael
bly ons harte steeds so kaal.

Pyn
Soos brandende vuur,
en pyn wat ek verduur
so is my weg
want alles is nie reg.

‘n Leemte in my hart;
al die pyn en smart
wie sal verstaan
wat die weg vir my baan.

Rooi horisone wat kwyn;
want hy’t nie meer ‘n lyn
die lyn is gebreek
want alles is so wreed.

Die Kinderhart
Ek sien die kinder oë;
ek sien die pyn en smart.
Alles is so geboë
en trane in die kinder hart.

Ek kyk om my rond;
en val neer op die grond,
want hy is nou weg
al was dit nie reg.

Die kinderhart die vra;
maar die lewe die pla
‘n traantjie hier en daar,
want sy lewe is nou klaar.

Wie sal aan die kind nou sê
dat hy nou daar lê,
wie sal aan die kind kan gee
wat hy vir die kind wou gee?

‘n Kinder traantjie oor die wang;
wie sal daardie kind troos as hy bang?
‘n Kinderhartjie roep en ogies soek
en al wat oorbly is in ‘n boek.

Langpad
Donker skadu’s hang;
al is ons so bang
weet ons maar net,
dat God ons altyd red.

Trane oor die wang;
seer in die hart se gang
in liefde en leed,
beskerm Hy ons onder Sy kleed.

Langpad voor ons alleen;
dink ons dan nooit meer
ons is nooit alleen,
want God is ons beskerm Heer.

Hande reik uit na jou en my;
nooit sal ons weer stry
want krag is altyd daar,
al is ons ook waar.

Saam sal ons gaan; ons weg is klaar gebaan al is ons krag gedaan sal ons saam met God kan gaan.

My broer
opgedra aan my oorlede broer Frik

My Broer, O my Broer!
Waar was die dae toe ons nog saam
gespeel het, en tog het die tyd gevlieg
al wat ons nou oor het is ´n foto in ´n raam.

Jou gelag, jou stem, jou hulp gaan ons mis.
Ek onthou ons kinderdae soos nou
al het die tyd gevlieg so gou.
Saam het ons kattekwaad gedoen;
ek kan dit alles nie eers noem.

Al was jy so jonk net God weet hoekom;
ons moet ons berus en nie vra waarom.
Jou tyd op aarde is verby,
want God het jou nie vermy.

Jy’s nou in ´n beter Huis;
Jy dra nie meer die sware kruis.
Hartseer en pyn is daar nie meer vir jou,
Want God die Koning het net gewag vir jou.

My Broer, O my Broer!
Ons gaan jou mis,
maar ons moet ons berus
want God het jou kom haal
om ons te wys dat ons nie moet faal.

Rus sag ons Broer,
ons sal mekaar weer ontmoet
al neem ons afskeid nou
sal ons mekaar weer eendag groet.

Medemens
O my medemens, o my medemens:-
waarom bring jy die hartseer
jy wat tog so na aan my hart grens
en tog al hierdie dinge beweer:-
die pyn raak so onverdraaglik
nie eens jy kan dit genees
want dit is weg soos ´n stuk
uit my hart waar dit moet wees.

O my medemens, wanneer gaan jy besef
dat ek en jy net een God dien
en dat ons saam ons stemme moet hef
om slegs ons God en Heer te dien.
Kyk na bo, o my medemens
dit is Hy wat ons lewe gee
en ek wil die volgende wens
dat ons mekaar die hand moet gee.

Wie weet
Wie weet wat gaan gebeur
al ry of loop jy telke keer
net God alleen die weet wat,
al voel jy ook afgemat.
Wie weet of jy môre gaan wees;
want by die Heer is daar geen vrees:-
elkeen wat glo en bid
sal saam met die Heer gaan op Sy rit.

Die woning van U is heerlik rein
want U o Heer, vat al ons pyn
U dra ons telke maal
al lyk dit vir ons ook vaal.
U lê ons neer, telke keer
so op U bed in sagte veer
dan slaap ons rustig voort
want dit is hoe ons aan U behoort.

Die hemel kore sing:-
en wil aan U o Heer die hulde bring
U alleen is Vader, onse Heer
want dit het ons uit U woord geleer.
Daar is niemand wat ons kan dra,
soos wat ons o Heer van U vra
sonder pyn en lyding meer
woon ons in U Huis elke keer.

Behanke
opgedra aan my dogter

Jy is onse kinder prag,
ontvang van ´n wonderlike mag,
net Hy alleen het jou gegee
sodat ons met jou bande kan smee.

Jy is onse sonneskyn
Ontvang van God so rein.
Jy so klein, ja so fyn,
met ´n liggaam sonder pyn.

Jy is onse blomme mens
wat so na aan ons harte grens.
Jou pyn is ons pyn
en saam sal ons dan ly.

Jy word groot en ons word oud
en nogtans bly jy onse goud;
en waar jy ook al gaan
sal God by jou staan.

Jy is deel van onse hart
al dra jy ook pyn en smart;
moet dan weet, God die gee
genesing keer op keer.

Die dag gaan kom dan’s ons nie meer
om jou by te staan elke keer,
maar dan moet jy ook weet
dat God en ons jou nooit vergeet.

Lewe
Weet jy hoe kosbaar lewe is ?
Daar is niks wat lewe kan vervang;
maar o weë die mensdom is,
tog dag na dag so bang.

Waarom bly ons so bang ?
Want niemand sal versaan
hoe lank ons lewe hang,
al sal ons ook vergaan.

Lewe saam met onse God,
want by Hom het ons geen lot
want daar is slegs eén gebod:
lewe voluit vir onse God.

Verwoeste land
Die son die straal, jy het gefaal
sonder Hom is daar ´n groot gemaal !
Eindelose wêreld stryd,
so lê die wêreld wyd.
Vlaktes leeg en kaal;
so het die mens dit self gaan haal.
Dorre veld, verwoeste land
En almal draai teen jou hand.

Die maan die skyn nie helder meer,
want die mensdom verwoes al weer.
Die sterre kwyn in die nag
en môre is ´n heel nuwe dag.
Plant en dier dié is nie meer hier
want jy het mos ´n nuwe gier !
Verwoesting bring ´n arm land
en so draai almal weer teen jou hand.

Juig
U het gesterf daar aan die kruis;
so moet ons ook weet in ons huis.
U bloed het gevloei vir elkeen
om te red wat nog te redde was:-
sondaar of gelowige het U ons gewas
met U bloed is ons skoon gewas.

Juig almal juig, jy is skoon gewas
die Heer het jou met sy bloed gewas
jy as sondaar moet juig, jy is gered
deur die kruis, ja deur die kruis.
Kom loof die Heer, loof hom in Sy Huis
jy as sondaar het geen kruis
en maak plek vir Hom in jou huis.

God kan hoor
Struikel jy dan moet jy bely,
jy’t gedwaal en is nie meer vry.
As jy nie dwaal sal jy nie faal;
want Hy is met jou telke maal.
Roep Hom aan en Hy sal hoor,
want Hy het ´n oor.

Soms dink ons dat Hy nie hoor,
maar ons vergeet Hy’t ´n oor.
Praat en Hy sal luister
al is dit ook ´n gefluister,
sal Hy steeds jou kreed aan hoor,
want Hy het nie ´n dowe oor.

Bely dat Hy is dié Een,
en Hy sal jou seën
jy sal dan nou nie meer faal,
want Hy’s met jou as jy dwaal.
Struikel jy dan nou nie meer
want God gee jou krag meer en meer.

Die mens
Skadu’s hang soos nette teen die mure,
hoekom groet jy nie jou bure ?
Jy sal loop neus in die lug,
maar almal weet dit is ´n klug.

Die een is net soos die ander,
skuldenaar, moordenaar, ryk of arm;
elkeen vergaan tot stof
want jou bendere word tog grof.

Jy wat dink jy’s beter as ´n ander,
moet weet jy’s g´n anders.
Elkeen is vlees en bloed,
en het aan sy ma gevoed.

Wie weet wat die lewe vir hom inhou,
wie weet van wat en waarvan elkeen hou ?
Soos dou in die môre, so is ons as mens,
net so verganklik is die vlees van ´n mens.

Jy
Opgedra aan my vrou Hilde

Jy is die een in my lewe
daarom wil ek saam met jou lewe.
Jy is die een in my hart,
al deel ons die pyn en die smart.

Daar is dae wat ons faal,
want ons het van God gedwaal.
Jy’s die inspirasie in my lewe,
daarom wil ek sommer bewe.

Jy’s my hoop op ´n nuwe dag,
en saam met God kry ons nuwe krag.
God tel ons op baie keer,
en dra ons terug na die regte deur.

Hy gee vir ons die kinder prag
en sonskyn vir almal elke dag.
Hy wys ons hoe die kinder tree,
en hou ons op Sy wonderlike weë.

Hy sê vir ons, ons moet nie faal,
want dan gaan ons weer dwaal;
lees My woord dan sal jul sien
dat jul net een God kan dien.

Donker skadu nagte, is Hy naby,
terwyl jul slaap, lê Hy sy aan sy.
Hy sal ons nooit verlaat,
al is Hy vir ons ook hoe kwaad.

Ewige lewe
Luister buite na die nag,
die geluid is weg van die dag
´n kriek die kriek naby
en God is ook hier by.
Luister mooi na die sagte bries,
want God is nie vir jou vies.

Luister na die kiewiet,
want God roep nie verniet;
Hy wil by jou wees ,
want jy is tóg Sy lees.
Jy moet met ander werk,
en nie net in die kerk.

Luister na die bome;
jy sal dink jy’s in Rome
God die sien jou raak,
al maak dit nie vir jou saak.
God praat met jou;
en jy moet luister nou !

Luister nou na God,
want Hy het ´n gebod.
Jy moet Sy word lees,
dan sal jy genees.
Luister na Hom,
want Hy gaan eendag kom.

Hy kom ons gou-gou haal,
so jy moet nie faal;
volg Sy woord altyd na
en bid tot Hom alle dae.
Luister na die Here,
en jy het die ewige lewe.

Mensekind
Waarom struikel jy, o mensekind?
Waarom dra jy ´n goue lint?
Die antwoorde kom van Bo,
En as jy dit ook net wil glo.

Ek dra jou op My hande,
o mensekind, ons het goeie bande.
Die goue lint is ´n teken van sin,
want daarvan het jy baie min !

Jy’s kosbaar vir My, o mensekind,
Daarom wil Ek jou aan My lewe bind.
Ek het vir jou die sin gegee,
Om dit te gebruik om bande te smee.

Warmte
Kyk na al die geweld
en dit gaan net oor geld
waar is jy as mens,
is jy deel van daardie lens?

Kom, kom saam met my
want God is naby,
geen pyn en lyding meer
want God, dié regeer.

Geen droefheid en smart
want God is in jou hart
jy moenie so bewe
want God gee jou die lewe.

By God sal jy nie ly
want Hy is met jou en my
Hy dra ons in sy arm
en hou ons al te warm.

U gee krag
So vêr U van ons is
so´s dit dat ons U mis
niemand kan in U plek staan
en niemand kan soos U verstaan.

Ons kla en kerm
maar U ontferm
U gee ons krag
elke nuwe dag.

U ken elkeen se naam
al is dit ook in ´n raam
want U gee lig elke uur
al lyk dit nag teen die muur.

Lewende water
Hoe smag ek na die water
ja, die lewende water
ek wil daarvan drink
want U gaan dit skink.

By U is daar geen pyn
en drink ons van die fontein,
ja, helder skoon water
bruis uit die gate.

U lê ons neer op sagte satyn
nêrens kry ons dié beste, so fyn
U beskerm ons en hou ons warm
so sag toegedraai in U arm.

Ons drink die water en wil bruis
want nêrens voel ´n mens só tuis
ons wil sing, ons wil spring
en aan U o Heer, ons hulde bring.

Dankie Heer
Dankie Heer vir nog ´n dag,
dankie Heer vir U groot mág
dankie Heer dat U ons gebede hoor
want ek het geweet U het ´n oor.

Dankie Heer dat U vir ons gee
die wat ons gevra het elke keer.
Sonder U o Heer is ons verlore,
U weet wat is elkeen se kore.

Dankie Heer, ons moet U loof
want niks is vir U te swaar op ons hoof
U genade is baie groót
En ons moet bely, dat U ons uithaal, uit die sloot.

Al val ons diep en kry ons seer
is U daar om ons weer te leer
dat U ons dra elke keer
maak nie saak hoeveel keer.
Dankie, baie dankie my Heer.

U gee vrede
O Heer, my Heer u gee vrede
al was die swaarkry ook ´n verlede
U maak alles reg dié wat krom
maar steeds hoor U ons gebrom.

Ons as mens is nooit te vrede
al gee U alles wat ons begewe
sal ons nog steeds kla en kerm
al gee U ons U genadiglike beskerm.

U red ons uit die net, nou kan ons sweef
hoog bo die lug in U ruimte weë, daár kan ons leef
U sal ons beskem teen gevaar
al lyk alles ook hoe naar.

Daar is net een ding wat ons moet erken
en dit is dat ons saam met U kan wen.
Sonder U is alles dood en kaal,
maar dis nie hoe dit moet lyk, as U ons kom haal.

Sonder vreugde
Sonder vreug het ons geen deug
angs lê benoud en wag
vir daardie bewoë dag.
soos skadu’s teen die muur
so volg die angs my elke uur,
kruip ek vir dit weg
gaan dit meer en meer sleg.

Vreugde kwyn, daar is baie pyn
die seerkry bly te swaar
want alles is tog nie waar.
Soos ´n leeu in die nag lê dit vir my en wag,
En wanneer die slaap my oorval
Kom die angs uit die nag soos ´n val.

Vreugde en angs, dit wil net meng
Daar is net een wat weet
Hoe die angs aan my vreet
Soos ´n ertvark in ´n gat
So wil ek dit ook vat,
Net een kan die angs van my skeur,
En dit is onse Heer.

Waarheen
Net U alleen weet waar heen, O Heer!
die smart en pyn lê diep en kwyn
U gee ons die krag elke dag
sonder U, o Heer het ons geen mag
dag na dag weet U waarheen ons gaan
al het ons gedagtes van U weggegaan
bly U steeds met ons elke dag.

Tog is ons as mens kleingeloof
en dwaal ons af, maar in ons hart
weet ons dat ons weer faal
as dit dan sleg gaan besef ons, ons dwaal,
maar terwyl dit goed gaan
dink ons nooit dat U regeer
en ons beskerm elke keer.

Wanneer gaan ons dan ooit besef
dat ons nie alleen sonder U kan wees
maar, o wee ons wil nooit,
voor ander erken dat U alleen regeer.
U neem elke struikel blok en maal dit fyn,
soos poeier in die wind is dit vir U geen pyn
waar U só roep na ons deur die wind:
“kom nader My kind, kom nader My kind”.

U dié sê vir ons: ” luister na die wind My kind,
luister na die wind, die tyd is min
die uur is naby, luister na die wind;
luister na die veld, luister na die voëls
Ek kom jul haal, luister na My, My kind”.

Indeks van digters

(Stuur jou gedigte na bydraes by roekeloos.co.za) Digters is ook welkom om een foto te stuur vir publisering.

Lewer kommentaar

Leave a Reply