Frotteurisme

Frotteurisme, ‘n parafilie, is maar een voorbeeld van ‘n hofmaakstoornis. Die koop van duur diamantringe sou heel waarskynlik ook in hierdie DSM-IV kategorie kon val. Frotteurs vryf hulself teen of raak met opset aan niksvermoedende vreemdelinge ten einde seksuele prikkeling te ervaar. Hoewel enige stukkie lyf die gewenste effek sal hê, verkies hulle blykbaar om …

Sonneblomsindroom

‘n Spesifieke tipe ligsensitiewe, selfgeïnduseerde epilepsie. ‘n Persoon met hierdie sindroom, gewoonlik kinders en hoofsaaklik meisies, sal willekeurig na ‘n skerp lig soos die son kyk terwyl sy haar oopgespreide vingers heen en weer voor haar oë beweeg om sodoende ‘n flikkerende ligpatroon te simuleer wat dan ‘n epileptiese aanval induseer.

Orgasme geïnduseerde hoofpyn

Hoofpyn wat ontwikkel met seksuele omgang, voor, tydens of na orgasme. Hoewel dié toestand meestal skadeloos en ‘n blote pretbederwer is – in welke geval dit “goedaardige orgasme geïnduseerde hoopyn” heet – kan dit ook ‘n simptoom wees van iets meer boos en jy moet dan maar sorg dat jy gou by ‘n dokter kom …