Pas de Deux

“In iedere toneelschrijver leeft de behoefte om dat onbegrijpbare verschijnsel dat teater is ,al is het maar een keer, te betrappe in lewende lywe. Doorgaans wordt daarvoor de vorm van toneel binnen toneel gekosen. Dat wil seggen: de vermenging van zogenaamd echte toneelscenes met zogenaamd daagliks gedoe.”
– Hugo Claus

In J.C. Kannemeyer se essays oor die Nederlandse Letterkunde, Die Bevestigende Vlam, skryf hy oor Hugo Claus se drama, onder andere, die volgende:

“Die titel van Claus se drama is ontleen aan die wêreld van die ballet en beteken ´n dans vir twee. Dat dit hier nie net om ´n uitvoering gaan nie, maar ook ´n dans om die lewe is, blyk uit die feit dat die twee hoofspelers nie net as akteurs in ´n besondere verhouding teenoor mekaar staan nie, maar ook as mense in die werklike lewe.

Die gebeure speel af tydens ´n repetisie in ´n klein skouburg. Die gehoor sien dus nie net ´n verhoogproduksie nie, maar word ook ingelei in die werkswinkel van die teater en die wêreld van die akteur. In die loop van die drama tree net drie karakters op: Gerard en Mia wat sowel in die gespeelde toneelstuk as in die werklike lewe in ´n bepaalde (seksuele) verhouding tot mekaar staan en Dickie ,die tegnikus, wat as buitestaander en jeugdige onbetrokkene ´n afsydige posisie teenoor hul verhouding inneem en daarom in ´n soort niemandsland verkeer.

As die drama begin, blyk dit dat die regisseur van die stuk ernstig siek is en dat hulle derhalwe voortdurend herderloos improviseer, onderbreek, rolle omruil en met verskillende stylsoorte eksperimenteer.

In Pas De Deux het Hugo Claus die ou bekende tegniek van spel-in die-spel deur drie repetisies op ´n nuwe wyse aangewend, en sodoende ´n boeiende drama opgebou. Die verhouding tussen skyn en werklikheid, spel en lewe, onverskilligheid en liefde sorg vir ´n verwikkelde en volgehoue spanning. Pas De Deux is een van die hoogtepunte in Claus se dramatiese oevre.”

Die produksie word ontwikkel deur die Klein Libertas Teater, Stellenbosch, en open op die tweede Junie vir ´n speelvak van vier aande. (2,3,4,5 Junie) Die spelers is Nicole Holm, Johann Nel en Pieter Retief. Die regie word waargeneem deur Juanita Swanepoel. Die vertalling is gedoen deur oud-Stellenbosser, Jan Evertse, wat tans in Nederland woonagtig is. Dit sal die eerste keer wees wat hierde briljante teks, wat Claus in 1973 geskep het, professioneel in Suid-Afrika opgevoer word. Die stuk word slegs vir volwassenes aanbeveel.

Sluit aan by die Gesprek

1 Kommentaar

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar