Triomf

Triomf as drama is net so opspraakwekkend, opruiend en humoristies as die veel bekroonde roman van Marlene van Niekerk. Die gedramatiseerde weergawe van Van Niekerk se maatskaplik-kritiese roman oor die versukkeldheid van ´n Afrikaner familie uit die voorstede bied ´n fassinerende blik op die wrede uitwerking van die noodlot in die lewens van ´n armblanke familie.

Mol Benade, haar seun Lambert, en haar broers, Pop en Treppie, leef in haglike omstandighede in Triomf, die woonbuurt vir minder gegoede blankes, gebou op die ruïnes van die uitgesitte Swart gemeenskap van Sophiatown.

Triomf, die drama, gee die teaterganger ´n kykie in die lewens van die Benades oor ´n tydperk van drie dae. Treppie speel voortdurend duiwelsadvokaat en die familie vertel en herleef graag ou herinneringe en ervarings, altoos met ´n Klipdrift en ´n Coke in die hand. Die opbou na Lambert se veertigste verjaarsdag en die hoer wat hulle vir hom bestel het, die 1994 verkiesing en die “family secrets” weggesluit in die buffet, sorg vir groot afwagting, baie dubbelsinnige oomblikke en hope kwinkslae. Die intense wisselwerking en konfrontasies tussen Treppie, Lambert en Pop, met Mol wat ten spyte van jare se lyding aan die hand van al drie mans, voortdurend elke situasie probeer ontlont, dikwels met skreeusnaakse gevolge, betrek die gehoor tot aan die einde.

Die verwerking van die 450 bladsy roman is reeds in 1995 gedoen deur Natania Schmidt en Elsabé Kritzinger. Die stuk wat in ´95 in Port Elizabeth geopen het met Schmidt as regisseur, het ´n baie suksesvolle speelvak geniet wat met groot lof deur gehore en kritici ontvang is. Marlene van Niekerk, wat die première bygewoon het, was baie in haar skik met die manier waarop haar karakters tot in die fynste besonderhede voorgestel is. Van Niekerk wat in haar studentedae baie vir die verhoog geskryf het, het gesê dat sy dele van Triomf in haar geestesoog op die verhoog gesien het. Sy het gewonder hoe so ´n omvangryke boek in net meer as ´n uur op die verhoog sal lyk en was van mening dat dit die roman selfs in ´n nuwe lig gewys het.

Agt jaar na die eerste opvoering in Port Elizabeth sal gehore by vanjaar se KKNK die geleentheid kry om die Benades van Triomf eerstehands te beleef. Die produksie, aangebied deur Brainwave Projects van Port Elizabeth, beloof om ´n aangrypende ervaring te wees, vir almal wat die roman gelees het en ook vir diegene wat nog nooit die moed gehad het om dit te lees of klaar te lees nie.

Die regie word weer waargeneem deur Natania Schmidt en die rolverdeling bestaan uit Martelize Kolwer as Mol, Thinus du Preez, na agt jaar weer in die rol van Pop en Sarel Fourie as Lambert, met Crés Pretorius as die gekastyde Treppie. Die rolverdeling en agterverhoogspan is almal veterane op en agter die verhoog en reeds jare betrokke by teater in Port Elizabeth. Stelontwerp deur Schmidt en Crés Pretorius. Marius de Vries, ook deel van die oorspronklike agterverhoogspan, sal weer verhoogbestuur en rekwisiete behartig.

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar