Youthart

Ons stel bekend Suid-Afrika se jongste musiek-, teater- en kunsontwikkelingsprojek.

YouthArt is ‘n organisasie sonder winsoogmerk. Hul visie behels die bevordering van die Visuele- en Uitvoerende Kunste onder jong Suid-Afrikaners uit alle sosio-ekonomiese vlakke van die samelewing. Deur hul OASIS-program (Orchestra At School In South Africa) beoog YouthArt om instrumentale musiek in beide primêre- en hoërskole te ontwikkel deur die skep van lewensvatbare voedingsprogramme vir hoërskole. Die inspirasie hiervoor kom van OASIS se Franse eweknie in Parys, nl. die Orchestre à l’Ecole. Lg. is geïnisieer deur Musiquelaine in Parys, met wie YouthArt tans nou saamwerk.

OASIS (Orchestra At School In South Africa)
OASIS se missie is die ontwikkeling van instrumentale musiek onder die jeug van Suid-Afrika deur volhoubare en koste-effektiewe programme. Hierdie missie sal gerealiseer word deur ons visie: Om instrumentale musiekprogramme in skole so te ontwikkel dat elke program na 2 jaar selfonderhoudend sal wees. Hierdie projekte staan bekend as OASIS – “Orchestra At School In South Africa”. YouthArt se motivering is om die gaping/breuk in kontinuïteit van instrumentale musiek-onderrig tussen laer- en hoërskole te oorbrug. YouthArt wil ook musiek(en ander kunsvorms) gebruik as ‘n middel om benadeelde gemeenskappe sosiaal op te hef. Die kinders wat YouthArt graag deur hulle OASIS-projek wil bereik, kom uit gemeenskappe waar die ongunstige sosio-ekonomiese omstandighede mense verhinder om ‘n helder visie te kry van hoe om suksesvolle sosiale opheffing te bewerkstellig. Ons glo dat hierdie kinders onderrig behoort te ontvang in sentrums waar ideale modelle van die pad na sosiale opheffing en kulturele integrasie d.m.v. musiek geskep word. Daar kan hulle hul mikpunte identifiseer en dit dan saamneem na hulle gemeenskappe, gewapen met ‘n visie wat hulle met hul mense wil deel.

YouthArt FINE ARTS SUMMER SCHOOL (27 Maart – 1 April 2010)
Die YouthArt FINE ARTS SUMMER SCHOOL (FASS) is die eerste van sy soort in Suid-Afrika wat tegelyk die verskillende dissiplines van Musiek, Klassieke Ballet, Drama en Visuele Kunste inkorporeer. Die FASS beoog om ‘n gemeenskaplike platform te skep vir jong musikante/kunstenaars wat graag deskundige groepsonderrig in een van die bg. dissiplines wil ontvang. Die 2010 geleentheid is ook uniek in die sin dat dit ‘n kursus in die onderrig van stryk-instrumentaliste sal aanbied, sowel as ‘n dirigeer-kursus. Al hierdie werkswinkels n pleiding sal verskaf word deur bekende dosente van kuns/musiek-fakulteite aan inrigtings in Suid-Afrika, Frankryk,die Verenigde Koninkryk en die VSA. Die FASS is nie net daarop gemik om studente se talent tot uitnemendheid te voer nie, maar ook om ‘n platform vir jong musikante/kunstenaars te skep vanwaar hulle met selfvertroue kan bydra tot ‘n holisties-gebalanseerde samelewing. Die filosofie van die Japanese musiekpedagoog, Shinichi Suzuki, dat alle kinders geleer kan word om dinge goed te bemeester indien die omgewing bevordelik is daarvoor, is die slagspreuk. Die preservering en bewaring van ons omgewing is ‘n sekondêre mikpunt wat YouthArt tydens die somerskool sal aanspreek. Dit sal nie net een van die temas vir die Visuele Kuns-afdeling uitmaak nie, maar elke deelnemer sal aan hierdie vraagstuk blootgestel word en op verskillende innoverende, prettige maniere ‘n bydrae daartoe kan lewer. Die verskillende kunsvorms waaraan die deelnemers blootgestel sal word by die somerskool sal wees:

Blaasorkeste
Drie blaasorkeste sal saamgestel word. Enige hout- en koperblaasspelers, sowel as spelers van slagwerkinstrumente met ‘n minimum vaardigheid gelykstaande aan Gr.3 sal aanvaar word. Deelnemers mag nie ouer as 24 jr. oud wees nie. Oudisies vir toelating sal gedurende Januarie, 2010 gehou word.

Strykers
Alle strykers (viool, altviool, tjello, kontrabas) van beginners af sal aanvaar word.

Onderwysers-kursus vir strykers, en werkswinkels
Enige onderwyser of aspirant-onderwyser van strykinstrumentaliste mag inskryf, sowel as ander musiek-onderwysers wat belang stel in die ontwikkeling van groeps-onderrig gebaseer op die Suzuki-metode. ‘n Maksimum van 30 onderwysers kan ge-akkommodeer word.

Slagwerk-ensembles en tromme
Die fokus sal val op die krag en impak van eenvoudige musiekmakery as ‘n inklusiewe aktiwiteit waarmee sonder woorde gekommunikeer kan word. ‘n Opwindende inleiding tot nuwe klanke en iprovisasie (Maksimum 40 deelnemers)

Dirigeer-klasse
Enige orkes- of koordirigent of aspirant dirigent mag inskryf. Klasse en studiemateriaal sal saamgestel en aangebied word in ooreenstemming met die studente se ervaringsvlak. Alle studente sal, as deel van die praktiese komponent van die kursus, ensembles/orkeste dirigeer wat in aksie is tydens die FASS. ‘n Maksimum van 15 kandidate word toegelaat.

Ballet
Kinders vanaf 8 jaar en ouer kan aansoek doen. KLasse sluit in: Repertorium, Klassieke Ballet, Teorie en Geskiedenis, Inleiding tot ander dansvorms, en dansverwante handwerk-aktiwiteite.

Junior Kuns en Kultuur
Dit is vir kinders tussen die ouderdomme van 3 en 8 jaar oud. Daaglikse tema-georiënteerde aktiwiteite sluit handwerk, musiek, beweging en opvoedkundige werkblad in. Geen vorige ondervinding van, of blootstelling aan soortgelyke aktiwiteite word vereis nie. Kinders sal in 2 ouderdomsgroepe ingedeel word. Elke groep sal ‘n gekwalifiseerde volwasse leier en helper hê.

Drama-kuns
Hierdie komponent is vir hoërskoolleerlinge en sal fokus op Teater Speletjies, Stem en Beweging, Teks-analise. Programme sal daagliks begin met ‘n opwarming – en ontspansessie en addisionele werkswinkels sal tussen die verskillende groepe afwissel. (Maksimum 100
deelnemers)

Visuele Kuns
Oop vir alle ouderdomme. Deelnemers sal in groepe verdeel word. Elke groep sal ‘n tema kies uit ‘n reeks positiewe onderwerpe en unieke werke skep, gebaseer op Aleta Michaletos se bekroonde, visionêre konsep, getitel “Precious Circle”. Gedrukte materiaal in die deelnemers se moedertaal, sowel as beeldmateriaal sal gebruik word. Dit is ‘n projek sonder beperkings – die enigste vereiste is ‘n doelbewuste keuse van die positiewe! Titels van temas sal voorsien word aan deelnemers na inskrywing.

Sluitingsdatum vir inskrywings – 7 Desember, 2009
Vir meer inligting en inskrywingsvorms:
Webwerf: www.youthart.co.za
Kontak: Gustav Bam: 0832907722
E-pos: gustav@youthart.co.za

YouthartFINE ARTS SUMMER SCHOOL – Fooie

Junior Kuns en Kultuur
R600.00 per deelnemer
Deposito R300.00 (nie-verhaalbaar)
Dit sluit in:
Daaglikse program: 9.00 – 13.00
Aandkonserte, ens.
T-hemp
Verversings

Alle ander aktiwiteite
R900.00
Deposito R450.00 (nie-verhaalbaar)
Dit sluit in:
Daaglikse program: 9.00-17.00
Aandkonserte, ens.
T-hemp
Ligte middagete

Inskrywingsvorms en Bewys van Betaling moet voor of op die Sluitingsdatum
ontvang word via
FAX: 021-981 5552
E-pos: am@allmusic.co.za
Per hand afgelewer: Musical Pleasures, Jeanettestraat 36, Brackenfell,
7560

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar