Deconstructing Dogma

Deconstructing Dogma is ’n uitstalling van Christelike ikonografie in Suid-Afrikaanse kuns.


Dit sluit werke in van plaaslike kunstenaars soos Conrad Botes, Wim Botha, Majak Bredell, Christiaan Diedericks, Christine Dixie, Gordon Froud, Lawrence Lemaoana, Julie Lovelace, Jacki McInnes, Diane Victor en Derek Zietsman en word by die UJ Kunsgalery gehuisves vanaf 6 tot 29 Mei 2014. Prof Karen von Veh van die Departement van Visuele Kunste aan die Uiversiteit van Johannesburg (UJ) is die kurator.

Die kunstenaars beeld maniere uit waarop godsdienstige ikonografie verbind word met die regulering van die gemeenskap, die skep van geslags- en ras-identiteite, politieke en sosiale verandering, die misbruik van mag deur rolmodelle en politici, en geweld in die samelewing.

Christelike ikonografie word reeds eeue lank gebruik as ’n kommunikasiemedium en is toeganklik vir ’n groot aantal mense. Die uitbeeldings van godsdienstige ikone, soos Christus en Maria of verskeie heiliges en martelaars, het die potensiaal om wyd verstaan te word. Dié godsdienstige beelde word egter dikwels as heilig beskou en met ‘n mate van eerbied behandel. Die tipe ikonografie met beelde wat afwyk van die normale ontlok ’n emosionele reaksie en word maklik as aanstootlik ervaar. Dalk deels omdat die godsdienstige ikoon as ‘n visuele motief direk verbind is aan die kern van die Christelike dogma.

Die stryd oor godsdienstige beelde en die betekenis daarvan in sakramentele terme het ‘n komplekse geskiedenis wat die onderwerp is van baie studies oor die funksie van beelde en het uiteindelik gelei tot die ontwikkeling van die huidige sekulêre studies in visuele kultuur.

Deconstructing Dogma fokus nie op die spirituele kant van die Christelike ikonografie nie, maar eerder die onderliggende sosiale boodskappe van die beelde. Dit is veral relevant, gesien in die lig daarvan dat die Christendom histories in Suid-Afrika gebruik is om die staat se wil af te druk op die mense.

Diane Victor, No Country for Old Women
Diane Victor, No Country for Old Women

Lewer kommentaar

Leave a Reply