Die werke in Propitas flankeer met hedendaagse reklame en steek die draak met besittings en verbruikersgoedere.

Op satiriese dog geïsoleerde wyse teiken die kommersiële aanbod van hierdie werke die houdings, verwagtinge en begeertes van die meeste middelklashuishoudings. Daar word verbeeldingryk
gespeel met elemente uit die versekerings-, sekuriteits-, bemarkings- en spirituele bedrywe deur die ontwerp van kwasi verbruikersprodukte met fiktiewe pseudo-transendentale aspirasies.

Die werke spreek tematies tot, en oor, die menslike behoefte aan koestering, sekerheid, sinvolheid en betowering in die kommersiële sowel as die huishoudelike sfere.

Plek: Oliewenhuis Kunsmuseum, Bloemfontein, tot 20 Augustus 2017.

Fountain of Aid kuns
Fountain of Aid (2014)

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar