Eugene Marais – ‘n hoorbeeld

Een van die belangrikste gebeurtenisse in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis is die verskyning van Eugene N. Marais (1871-1936) se gedig “Winternag” in 1905.

‘n Groot deel van die Suid-Afrikaanse bevolking assosieer Marais met die gedig “Winternag”, en met enkele ander gedigte soos “Die dans van die reën”, “Die lied van Suid-Afrika”, “Mabalêl”, “Diep rivier” en “Skoppensboer”. Hierdie assosiasie is waarskynlik toe te skryf aan die feit dat “Winternag” byna onmiddellik by sy publikasie in 1905 in diens van die Afrikaanse taalstryd gekanoniseer en gemitologiseer is.

2006 is dan ook die 70-jarige herdenking van Eugene N. Marais se tragiese dood. Eugene Marais – ‘n hoorbeeld wil nie net hulde bring aan Marais se literêre en wetenskaplike bydraes nie, maar ook meer lig werp op hierdie taalkundige, wetenskaplike en filosoof se enigmatiese lewe. Die uitvoering bevat onder andere musikale toonsettings van Marais se gedigte en voorlesings en toonsettings van gedigte wat as huldeblyk in Honderd Jaar Later (Johann Lodewyk Marais, 2005) gepubliseer is. Die uitvoering is juis uniek omdat hierdie huldeblykbundel ook ten tye van die opvoering bekendgestel word en te koop sal wees na afloop daarvan.

Met Eugene Marias – ‘n hoorbeeld wil die kunstenaars betrokke ‘n kwaliteitproduksie, uitgevoer deur bekende en toegewyde Afrikaanse kunstenaars, voorlê. ‘n Produksie wat in wese ‘n vernuwende blik op die oorspronklike werk van Eugene Marias wil bied deur die harmoniese integrasie van woord, klank en beeld wat by die wye gehoor sal byval vind.

Met Carel Trichardt, Petru Wessels, Rouel Beukes (bas), Linette van der Merwe (mezzo-sopraan) en Ferdi Geyer (klavier).

Carel Trichardt
Carel Trichardt

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar