Een van die kenmerke van die feodale tyd (die tydperk in die Europese geskiedenis tussen 400 en 1500) was die talryke oorloë tussen die verskillende feodale grondhere. As gevolg van die oorloë het daar in Europa ’n ridderstand ontstaan.

Die ridders was lede van die adelstand, hoewel die tweede laagste rang, net bo adel sonder ’n titel (jonkheer). Kenmerkend was hul ysterharnas, helm, skild en wapens soos die lans, swaard en strydbyl.

Ridderskap het egter meer as oorlogvoering behels. Dit het ’n spesifieke leefstyl met ’n gedragskode behels.

15de eeuse Serwiese ridder se uitrusting

Lewer kommentaar

Leave a Reply