Annerlike Afrikaans

Annerlike Afrikaans

Roekeloos

Taalkundiges sal openbarende taalverskynsels vind in hierdie kontreiwoordeboek uit die pen van die bekende taalkundige en radiopersoonlikheid dr. Anton Prinsloo.

Dit is egter veel meer as ’n woordeboek want dit sal ure se leesgenot verskaf aan lesers wat belangstel in daardie woorde en uitdrukkings wat deur baie jare heen deel geword het van ’n kontrei se eiegoed.

Lesers het as ’t ware help skryf aan hierdie boek: Hoewel sommige van die inskrywings al opgeteken is in algemene woordeboeke en in kontreikuns, is heelwat die produk van die outeur se briefwisseling en gesprekke met taalgebruikers oor die hele taalspektrum.

Met hierdie boeiende werk bring hy die taal van meer as 700 kontreie na die mense toe om te geniet en te vergelyk, aan te vul en lewend te hou. Lesers wat nie ’n annerlike kontrei se taal kan slat nie, hoef dus nie daaroor kop te vreet nie. Hierdie omvattende woordeboek plaas die gewoonlike Afrikaans uit die kontreie op skrif vir inkommers en vir ingesetenes wat wil klont oor kontreitaal.

Dié eienaardig mooie woordeboek ontgin annerlike Afrikaans op so ’n manier dat geen leser meer uitgesluit hoef te wees van diegene wat eenspaaierig handel nie want alles wat hierin opgeteken is, is koek van een deeg. Dit kouboe die taal vir oueres wat daarmee vertroud is en vir jongeres is dit brandhout om vir die oudag bymekaar te maak.

Annerlike Afrikaans
Annerlike Afrikaans
(Stuur jou resensies na bydraes by roekeloos.co.za)

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar