Die goue seun

Uys Krige was ´n kosmopoliet, ´n wêreldreisiger, ´n ‘liberaal’, ´n non-konformis wat sonder huiwering literêr en polities ander koerse as sy tydgenote ingeslaan het. Op dié wyse het hy vir die Afrikaanse literatuur nuwe wêrelde oopgemaak en vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap ´n milder menslikheid in die vooruitsig gestel. Tog het hy sy erfenis nooit verloën nie; ook nie sy ideaal vir ´n vrye en groot Suid-Afrika en vir ´n Afrikaanse taal waarin alles en almal geakkommodeer kon word nie. Bowe alles was hy die goue seun van Afrika: ´n oop en ontvanklike mens wat by sy vriende en kennisse geliefd gebly het. Die gesoute biograaf J.C. Kannemeyer vul hierdie wye doek met ´n voluit getekende gestalte.

Lewer kommentaar

Lewer kommentaar