Toneel wat jou sal raak, hetsy jy lag of huil

Verskeie temas kom na vore in vanjaar se toneelaanbod by die Aardklop Nasionale Kunstefees.

Die Huis van Bernarda Alba

Die US Drama Departement bied Uys Krige se Afrikaanse vertaling van Federico Lorca se klassieke stuk, Die Huis van Bernarda Alba aan. Magisterstudent Suzaan Keyter is die regisseur. Die stuk is gesetel in plattelandse Spanje waar ‘n nuut geweduwede matriarg, Bernarda Alba, met haar vyf dogters woon. Die moeder onderdruk haar dogters en onder die …