Gedigte van Bennie Engelbrecht

Indeks van digters

Stuur jou gedigte na bydraes by roekeloos.co.za

Gesprekke met God

Hierdie gedigte kom uit my hart in ‘n moeilike tyd van my lewe. Ek glo die Here het my in die woestyn ingevat om Hom beter te leer ken en ook sodat ek vir altyd sal weet dat Hy my anker in die lewe is. Ek weet ook nou dat ek tot niks instaat is sonder Sy genade en liefde nie. Ek hoop en glo dat jy ook iets hieruit sal kry om elke dag saam met jou kan dra. Al die eer gaan aan die Here vir hierdie gedigte, ek is maar net Sy instrument.

Dankie aan Anel my vrou en Ruan en Tiaan my twee seuns vir hulle liefde en ondersteuning. Ek loof en prys die Here vir elke persoon wat vir ons bid en ons bystaan, en ek hoop die Here seën julle met Sy rykste seën.

Vriende

Dankie Here vir vriende so goed,
Denzel, Christelle vriende vir Moed,
Andre, Riana voel soos my bloed,
Jean, Liezl ‘n vriendelike groet.

Greens, Theonette bedees en bedag,
Paul, Lizelle gereed met ‘n lag,
Wian, Alta standvastig deur Krag,
Seën hul Heer deur dag en deur nag.

Denzel

Hy is gestuur deur die Vader,
My broer, vriend en berader.
Help hom in wat hy wil maak,
Beskerm hom tog, hy het ‘n taak.

Dankie

Dankie Here vir al die gebede,
Vandag, môre en ook die verlede.
Dankie Here vir almal wat omgee,
Bewaar elke een op sy of haar weë.

Nuwe jaar

Die nuwe jaar het gekom sonder gewag,
Wat sal dit inhou kan ons maar betrag.
Want dit is in U grote hande o Heer,
Laat ons dus voorneem om U te vereer.

Leer my bid

O Grote God waar sou ek nou wees,
Sonder Liefde, leiding van U en U Gees.
Leer my nederig bid, aan U al die eer,
In Jesus naam, dankie vir liefde en meer.

Job

Ek staan hier verdor voor U,
My eie krag kan niks vernu.
Nou vra ek U Redder en Heer,
Hier is my lewe, neem beheer.

Here gee my krag teen Satan,
U weet hoe want U is raadman.
Vul my met U liefde en Gees,
Pantser my om sterk te wees.

Job was verdor maar baie sterk,
Here leer my ook om so te werk.
Sy las tien maal, tien maal meer,
Hy het U altyd geloof en vereer.

Vergifnis

Dankie vir U vergifnis o Vader,
Ek het gefaal, U’s my berader.
U ken my heel van binne en buite
U sien my hart se stukkende ruite.

Ek is ‘n sondaar gebore as een,
Hoeveel maal Heer het U geween,
Oor my U Goddelike hand uitgehou
Ek kniel voor U neer, ek het berou.

Goeie môre

Goeie môre my God en my Vader,
Lei my vandag in U weë al nader.
U, die skilder met kwas, ek die papier,
Mag ek vandag Heer U lewe versier.

God, Seun, Gees

Grote God ek dank U vir U Gees,
Dat U altyd digby my kan wees.
Ek dank U so ook vir U Kind,
Drie enig God U’s aan bewind.

Ongelowige Tomas

Gedaan van wag, wag, wag,
Dis al wat ek doen elke dag.
Is daar iets anders wat U verlang
Ongelowige Tomas word bang.

Versterk my geloof in U asseblief,
Die duiwel werk skelm, agteraf dief.
Ek weet U het planne met my,
Laat dit gebeur Heer, U wil gedy.

Genade

Genade, genade wat is genade,
Word dit gegee volgens ons dade.
Word dit geneem volgens ons kwade,
Net ‘n voorreg vir lewe, dit is genade.

Lyding

Lyding, lyding wat is lyding, Is dit te min van ‘n aardse kryding? God roep ons vir ons eie bevryding, Gekruisig vir ons, lyding dis lyding.

God se wingerd

Die wingerdstok, dit is ons Heer,
Ons Vader die boer Hy’s in beheer.
Ek en jy is die lote, nog baie te leer,
Mandjies vol druiwe is wat Hy begeer.

Eers word jy getugtig, van sonde bevry,
Volg dan die smal pad, Hy sal jou lei.
Blare, geen druiwe, dit moet ons vermy,
Die Boer sal ons snoei, Sy oes sal Hy kry.

Liefde

Liefde, weet ons wat dit is?,
Om dit te kry is lekker gewis.
As dit weg is wil ons dit mis,
Hou vas aan liefde sonder getwis.

Groter liefde bestaan ook vandag,
Vreugde, blydskap deur Sy grote krag.
Vir ons sondes is God se Lam geslag,
Sy liefde vir ons oortref alle mag.

Die duiwel en sy koeie

Die duiwel is vandag in my huis,
Elke ding en my bloed wil bruis.
Alles karring en haak dan nog vas,
Ook soos ek dig en tik is dit ‘n las.

Vader het U plek vir my op U skoot?,
Satan krap by die ou koeie se sloot.
Herstel vrede in my huis en my hart,
Jaag weg die duiwel, koeie en smart.

Seëninge

Here dankie vir my huisgesin,
Dankie vir elke dag wat U begin.
Dankie vir diere, gras en bome,
Dankie vir visse, voëls en strome.

Dankie dat ek dinge kan ervaar,
Elke sintuig leef deur U sowaar.
Ek probeer al my seëninge tel,
Eindeloos baie dit weet ek wel.

Psalm 23

Ek het ‘n herder, dit is die Heer,
Geen te kort, Hy seën my al meer.
In groen weivelde lê Hy my neer,
By waters van vrede saggies en teer.

Hy vervul my met Sy grote krag,
Hy wys my Sy pad, dag tot dag.
Al gaan ek deur die donker nag,
Vrees ek niks want U is my wag.

U versadig my met ‘n feesmaal,
My vyande kyk toe honger en vaal.
Net soos ‘n eregas word ek onthaal,
Met U hartlikheid word ek bestraal.

U goedheid en liefde dra ek in my palm,
In U huis sal ek bly, te vrede en kalm.
Tot by die breuk van my lewe se halm,
Sal ek U loof en prys met hierdie psalm.

Dank U dis my voorreg

Dankie Here vir ‘n helder verstand,
Dat U skryf en dig deur my hand.
In hierdie werk is U resensent,
Ek’s net ‘n dankbare instrument.

Vrae?

Daar is vrae wat kwel elke dag,
Hoe lank Here moet ek dan nog wag?
Wanneer Vader gaan dit tog gebeur?
Waarom God staan ek voor die deur?

Daar’s vrae wat ons elke dag pla,
Ons kan so maklik aanhou met kla.
Sy plan met ons moet jy onthou,
Die antwoorde kom, glo en vertrou.

Besigheidsreis

God, U is my lewe se weerhaan,
U bepaal die rigting waar ek gaan.
Môre is daar groot werksbesluite,
Kies U die koers van my skuite.

Help my om die roer te houvas,
Die seile te span soos dit U pas.
Help my God om U rigting te hou,
Op U kompas kan en sal ek vertrou.

Wedloop vir God

In watter wedloop hardloop jy,
Is dit een van aardse lekkerkry.
Is dit een waar God jou lei,
God se lekker is lekker verby.

U is my Redder

Vader, vandag was die duiwel lastig,
Hy vertel my dinge, maak my haastig.
Ek vra U vergifnis vir my ongeloof,
U is my siel se Redder en my Hoof.

Jesaja 41:10

Jesaja een en veertig vers tien,
U het my die woorde laat sien.
Moenie bang wees nie, Ek’s by jou,
Dankie Heer, ek kan op U vertrou.

Moet jou ook nie bekommer nie,
Ek’s jou God, “dis my anker die”.
Ek versterk, help en hou jou vas,
Met my eie hande dra Ek jou las.

Nou sien ek dinge in ‘n ander lig,
Plaas van my sien satan U gesig.
Dankie dat U my rustig maak,
Mag dit ook iemand anders raak.

Ouboet

Vader bevry my van lankal se goed,
Dit plak aan my soos lankal se roet.
Gedagtes, gewoontes wat so verslind,
Ek dra dit saam, ek was net ‘n kind.

U ken die groot plan, U ken die seer,
Hy’t gesterf, dit was ‘n ongeluk Heer.
Help my God om myself te vergewe,
Help my pa om daarmee te lewe.

Here ek weet hy staan teen U sy,
Laat hy my raak en altyd bevry.
Vat weg die roet van lankal se goed,
Sodat ek kan proe die lewe so soet.

Ma Lena

Vader daar is iets wat ek wil vra,
Sê my hoe gaan dit met my ma?
Is sy te vrede hoe ek my gedra?,
Dis moeilik om soos sy nie te kla.

Sy was ‘n beeld van Christenlewe,
Iets waarna elke mens kan strewe.
Kan U en sy my tog vergewe?,
Julle twee is vêr bo my verhewe.

Pa Boet

Sagte hart, harde man, dis my pa,
Iemand wat nooit baie vrae vra.
Ek sien hom op die landerye werk,
Dag na dag, jaar na jaar, onbeperk.

Here seën hom tog op sy oudag,
Sy skouers dra so ‘n swaar vrag.
Vat al sy seer en sy smarte weg,
Maak U sy hart se splinters reg.

Golgota

Kruisig hom, kruisig hom het hulle geskree,
Pilatus moes Barrabas los en vryheid gee.
Maar die volk wou Jesus aan die kruis sien,
Gevlegde doringtakke het as sy kroon gedien.

Simon van Sirene het Sy kruis help dra, Tot by die plek Kopbeen of wel Golgota.
Daar is Hy gekruisig saam met twee mans,
Bevry jouself is daar gespot, gelag, gedans.
Dink aan my wanneer U in u koninkryk kom,
Sê een van die skelms gekruisig langs Hom.
Vandag sal jy met My in die paradys wees,
Saam met die Vader, Seun en Heilige Gees.

Eli, Eli lema sabagtani het Hy geroep, gepraat,
My God, My God Waarom het U my verlaat,
Die voorhangsel van die tempel skeur in twee,
Die aarde skud, dis donker, die grond gee mee.

Vader in U hande gee Ek nou my gees,
Jesus sterf, Sy hande, spykers deur vlees.
Deur marteling sterf Hy vir jou en vir my,
God het sy Seun ge-offer om ons te bevry.

Plaas

Dit is droog en dor op die plaas,
Jy hoor die sonbesies wat raas.
Op die horison begin dit te reën,
Here kan U my grond ook so seën.

Die donder en blitse kom al nader,
‘n Bietjie, dis al wat ek vra hemel Vader,
Op warm sinke begin groot druppels raas,
Dis ‘n antwoord op ons gebede heellaas.

Alles word wakker en wil U bedank,
Bome se takke wil tot in die hemel rank.
Nat grond se reuk, stroompies wat loop,
Dankie Here nou is daar weer hoop.

Wat wil jy hê?

Here stuur reën dis tog so droog,
Stuur wolke die tempratuur is hoog,
Mense sê dis nou genoeg, alles is nat,
Ons bid vir een maar sal die ander vat.

Wie is die mens om net te wil kla,
Selfs seisoene wil ons anders vra.
As dit warm is soek ons dit koud,
Ons soek grasvelde in God se woud.

Wie is die mens om te redeneer,
Oor God se wil en Sy beheer.
Hy het die groot heel-al gemaak,
Maak oop jou oë en sien dit raak.

God se Bank

Dankie Vader vir al U genade,
Ek wil iets by U vra oor die dade.
Dis swaar om te ontvang van U mense,
Gee is lekkerder volgens U wense.

Is dit omdat U wil hê my ego moet sterf,
Is U besig om my uit nuwe hout te kerf?
Ek is opreg dankbaar vir elke seëning,
Ek’s oortrokke op U goedhartigheidslening.

Hoe, Wanneer, Waar

Laat my lewe gebeur soos U wil hê,
Nie soos ek met my eie krag wil sê.
Laat my lewe asseblief U gang gaan,
U ken die lewe se goeie en slegte baan.

Laat dinge vir my gebeur wanneer U wil,
Van God se wagtyd het ek geen benul.
Een soos ‘n honderd en honderd soos een,
Ek dank U vir U genade en alle seën.

Laat dinge gebeur waar U dit beplan,
Weerhou my van kwade, ek weet U kan.
Lei my na plekke waar U my wil bring,
Plekke waar ek U grootheid kan besing.

Lof vir my Vader

Vir die Vader in die hemel ‘n gedig,
Dankie dat U my lewenspad verlig.
Ek dank U vir talente deur U Gees,
Laat al die lof vir U my Vader wees.

Tiende

Ek het nooit my tiende vir die kerk gegee,
Om die of daardie rede bly dit agterweë.
Ek gee dit toe soos die Bybel van my vra,
Geseënd is ek, oor dit sal ek nie weer kla.

Gee my U woorde

Vader laat U Gees deur my praat,
Laat die woorde vloei tot U baat.
Ek is so nietig, voor U baie klein,
Plaas regte gedagtes in my brein.

Die Skepping

Ek staan alleen en kyk na die maan,
Die bome en skadu’s wat erewag staan.
Die sterre wat flikker vêr hiervandaan,
Wonderbaarlik, by dag ses was als gedaan.

“Verkeerde” roete

Besef jy ooit hoe loop God se pad,
Waar Hy jou lei en elke dag vat.
Of is jy te besig om voort te jaag,
Vermy jy Sy roep is die vraag.

As jy ooit vra: Wat soek ek nou hier?,
Onthou Hy werk op ‘n ander manier.
Iemand soek dalk hulp of raad by jou,
Sê dan: Soos U wil, nie later: Ek wou

Sleutels

Twaalf uur in die middel van die nag,
My vrou en kinders slaap rustig sag.
Ek dink aan hoeveel jare U al klop,
Hoeveel kere U gesê het STOP.

Ek verwelkom U in my hart se deur,
Wonderlik is alle dinge wat gebeur,
Ek weet U was nog altyd daar,
Ek het na ‘n ander deur gestaar.

Aan U alle eer

Ek kan myself nie keer om te getuig,
Oor al U seëninge kan ek net juig.
U is so wonderbaarlik goed vir my,
Oor U liefde kan ek nooit ooit stry.

My huis

Here gee dat my huis U huis sal wees,
Dat dit ‘n lushof sal wees vir U Gees.
Laat besoekers U teenwoordigheid voel,
Ek vra dat U dit sal aanwend vir U doel.

Waar is U?

Waarom is U so stil vandag Heer?
Is daar iets wat ons geselskap keer?
Is daar iets nuuts wat U vir my wil sê,
Is daar dalk iets wat U wil anders hê?

As dit so is vra ek nederig om verskoning,
Wie en wat ek is behoort aan U my Koning.
Wees asseblief verdraagsaam grote Heer,
Kan U my stop en wys as dit weer gebeur.

Loop saam

Moenie God in jou Bybel laat nie,
Anders kan Hy nie met jou praat nie.
Dra Hom saam deur jou hele dag,
Of is jy dalk skaam vir jou gedrag.

Gee God ‘n kans om saam te loop,
Vra Hom vir raad en ook vir hoop.
Vra vir wysheid, insig en Sy leiding,
Plaas van stres is daar bevryding.

God se Pad

Daar’s ‘n pad wat God ons wil laat loop,
Bekering se kaartjie moet jy eers koop.
Gaan reis dan op die pad van die lewe,
As jy die pad verloor sal Hy jou vergewe.

Vra Hom om jou uit die bosse terug te lei,
Houvas Hom wanneer jy weer rigting kry.
Daar wag berge, hoogtes en ook kranse,
Die donker met sy slinkse skelm danse.

Maar jy het Sy Woord as jou pad se lig,
En deur gebed sal Hy jou wys en rig.
Hou jou oë op Sy pad en hou jou pas,
Kyk waar jy gaan, nie waar jy was.

Baie Dankie

Vir jou kind van God is die gedig,
Dis nie aan jou, maar aan God gerig.
Oorlaai U skenker met U grootste seën,
Laat U genade en liefde nie ophou reën.

Ek en my gesin kan nie ophou met getuig,
Ons wil net stil word en ons knieë buig.
Ons bedank God vir Sy groot genade,
En ook vir jou vir al jou goeie dade.

Kalmte

Soos druppels reën die aarde voed,
So voed U woord ook my gemoed.
Soos koel wolke die son toemaak,
So is die lafenis as U my aanraak.

Soos storms wat U na stilte bring,
So voel U liefde se rippelkring.
Soos winde wat U tot briese sus,
So vind my binneste ook U rus.

Vra en jy sal kry

Daar’s seëninge beskore vir alle mense,
Want God se goedheid ken geen grense.
En dit is reg, jy kan hom daarvoor vra,
Jy hoef nooit swaar laste alleen te dra.

Vra dat God sy seën oor jou sal uitstort,
Vra dat Hy jou met goedheid sal omgort.
Hy ken jou reeds van die begin van tyd,
Vra en glo, doen dit alles in nederigheid.

God en ek vs die duiwel

Vader, help, als val nou uitmekaar,
My geloof in U getoets voorwaar.
Satan wil my wys ek mors my tyd,
My God ek vra U hand in die stryd.

Hou U vlerke om my seuns en vrou,
Wys hulle ook hul kan op U vertrou.
Staan tog by my in hierdie geveg,
Ek vra vir leiding, wys my U weg.

Tel tot tien

Jy hardloop rond en voel verbyster,
Terwyl jy na ander en jouself luister.
God wil baie graag in jou oor fluister,
Hy wil jou wys op gate donker, duister.

Kalm tot chaos gebeur in ‘n wink,
Dit ruk hard, laat jou moed sink.
Voor jy optree raak eers kalm, dink,
Jy mag altyd uit Sy wysheidsbeker drink.

My seun se seën

Ek en my seun sit en gesels,
Wat gaan sy lewe eendag behels?
In sy lewe vra ek vir U beskerming,
Vir U seën, genade en ontferming.

Ek vra U vir die insig en wysheid,
Van nou tot my oudag se grysheid.
Help my om ‘n genuine pa te wees,
Kan U my lei deur U Heilige gees.

Lewensmaat

Ons kyk na mekaar sonder enige sê,
Ons weet dadelik wat die ander wil hê.
God het ons beslis vir mekaar gemaak,
U weet waar om te los, waar om te raak.

Dankie Vader vir my goeie lewensmaat,
Laat ons oud word, mekaar nie verlaat.
Help dat ons mekaar sal dra as ons val,
Hou U ons hande oor berg en deur dal.

God se album

Is jy ‘n negatief of ‘n foto vol kleur?
Wag jy dat jou ontwikkeling gebeur?
Vra God dat Hy sy chemikalië gebruik,
Dan kan jy in Sy hemelse album pryk.

Seën hom

‘n Vriend wil weet: is daar iets wat pla?
Ek sê: daar is niks waaroor ek kan kla.
Hy wil weet of hy my vrag kan help dra,
God, sal U hom seën omdat hy dit vra.

N1

Jy ry in ‘n toerbus op ‘n breë teer pad,
Warm hittegolwe speel die horison glad.
Lugreëling, sitplek wat trugslaan vir rus,
Groot wiegie wat jou droomland toe sus.

Jy droom van die bus op die lewe se pad,
Jou lewe loop soos jy wil, lekker seepglad.
By ‘n afdraai, die naam op ‘n bord “Paradys”,
Jou bus is te haastig met jou lewe se reis.

Skielik,’n slag en jou lewe het ‘n pap wiel,
Omdraai, Paradyspad roep hard na jou siel.
Jy hou aan stap oor berge tot aan God se sy,
“Paradys” gaan jou bus stop, of hou hy verby.

God se plan

Ek sien ‘n voëltjie sit in ‘n boom,
Kan hy ook oor die toekoms droom?
Ek dink hy lewe soos God dit verlang,
Vir die oomblik en vir môre nie bang.

Liefde se lesse

(1 Korintiërs 13: Vers 4 tot 7)

1 Korintiers dertien vers vier tot sewe,
woorde van liefde geskrywe, gegewe.
God wys ons hoe om daarna te strewe,
Wat’s reg en verkeerd in vandag se lewe.

Vers 4

Die liefde is geduldig vertel vers vier,
Nie oorhaastig soos ‘n angstige dier.
Dit is nie afgunstig op soeke na gier,
Geen grootpraat of verwaande manier.

Vers 5

Handel welvoeglik sonder eie belang,
Dis wat God’s liefde van jou verlang.
Wees nie liggeraak, volg net Sy gang,
Geen boek van kwaad wat om jou hang.

Vers 6

Liefde word nie bly oor onreg,
So wys vers ses ons op ons weg.
Verheug jou in waarheid dis eg,
Laat die lesse jou lewe deurvleg.

Vers 7

Liefde glo, hoop, verdra en bedek,
1 Korintiers dertien vers sewe sê so nie ek.
Gebruik die liefde om mense na God te trek,
Lesse in liefde, wyer as my gedagte se strek.

Jabes se Gebed

Jabes se gebed is die naam,
Vier lyne geskryf altesaam.
Stort U seën oor my uit is een,
God wil gee soos hemelse reën.

Hoe verstaan ek en jy n seëning,
Vra ons dit reg en met mening.
Jabes het gebid en hy het gekry,
Daar is hoop vir jou en vir my.

Jabes se grondgebied

Vergroot my grondgebied is daarna,
Jabes het gekry want hy het gevra,
Vra die Vader om jou te gebruik,
Help ander en bring jouself opstruik.

Verskuif jou lewe se grense,
Leef voluit volgens sy wense.
Gewillig, nederig, klein met eer,
Sy wil en Krag dit gee jou meer.

Jabes se Beskerming

Neem my onder U beskerming,
Is waar jy vra vir Sy ontferming.
Jabes het geweet hy moes dit vra,
Wapenrusting wat hy sal moet dra.

Beskerming is dus ‘n moet vir jou,
As jy voluit wil lewe, warm nie lou.
Seën en grondgebied beter en meer,
Vra God se hand, gee Hom die eer.

Weerhou onheil van Jabes

Weerhou onheil van my is ook geskryf,
Jabes bid daarvoor sodat Hy satan verdryf.
Weerhou ons Vader van sondige goed,
Weerhou ons voordat ons daarvoor sal boet.

Waarheen Here

Die hemel is vandag skoolhemp blou,
Maar my lewe se kleur is grys en grou.
Wie is ek om klomp vrae aan U te vra,
Ek kan myself nie vir een dag reg gedra.

Daarom buig ek nou nederig voor U neer,
Wys my wat dit is wat U van my begeer.
Vergewe tog hierdie sondaar se ongeloof,
Ek is plat, van al my eie krag is ek beroof.

Die beker van my lewe

Ek wil so graag net van U soet beker drink,
Die een wat net oorvloed en lekkerte skink.
Soos U die sonde se bitter beker moes teug,
Skink U vir my, ek hoop ek kan U verheug.

Skatte

Help my om nie aardse geluk en lus te soek,
Daar’s veel meer, dit leer ek in U Bybelboek.
Maak my hart vol met U Hemelse diamante,
As dit U wil is ook een of twee aardse pante.

Ons doel

Waarom is ek en jy op aarde geplaas?,
Vir party mense bly dit altyd ‘n waas.
Almal soek antwoorde op die ou vraag,
Vader verstaan tog die aardse geklaag.

Die groot pad lyk so lekker begeerlik,
Hou my vas Heer om U te verheerlik.
Die antwoorde is hier voor ons gesig,
Loof en prys Hom, vol liefde, nederig.

Bloedgrond

(Matt. 27 vers 1-10)

Toe Judas sien dat Jesus veroordeel was,
Het hy berou gehad, sy gewete aangetas.
Hy is terug na die owerstes en ouderlinge,
Ek het ‘n onskuldige verraai met my dinge.

Hulle vra Judas toe: Hoe gaan dit ons aan?
Jy kan saam toekyk, die daat is nou gedaan.
Hy gooi die silwer munte in die tempel neer,
Judas vat sy lewe oor die gruwel teen sy Heer.

Die owerstes koop van die pottebakker grond,
Judas se dertig munte, bloedgeld, silwer, rond.
Dit word ‘n laaste rusplek vir almal sonder roem,
Bloedgrond, dit word tot vandag nog so genoem.

Jesus het ‘n baie duur prys vir elk van ons betaal,
Judas soen, verraai Hom, dit is so deur God bepaal,
Hy word bespot, bespoeg, gegesel, dis Sy lyding,
Sodat jy vir ewig kan bly lewe deur Sy bevryding.

Sluit aan by die Gesprek

2 Kommentare

  1. Bennie, ons prys die Here saam met julle vir hierdie wonderlike getuienis. Ek het net so hier en daar gelees. Ek sal weer moet terugkom. Vrede vir julle!

  2. Bennie, Dankie, en dankie Heer vir die pragtige werk wat U deur hom laat geskiet,my hart is vol. Seën hom en sy familie. Amen

Lewer kommentaar

Leave a Reply