S.J. du Toit

S.J. du Toit is op 9 Oktober 1847 in Daljosafat gebore. Hy het skoolgegaan aan Paarl Gimnasium en het daarna aan die Universiteit van Stellenbosch studeer.

Na ‘n paar jaar as predikant in die Paarl is hy in 1882 aangestel as die superintendent van onderwys van die Zuid-Afrikaansche Republiek. Hy verloor uiteindelik al sy eiendom en goudspekulasies in die Transvaal en keer terug na die Paarl as redakteur van die Patriot en later Ons Klyntji.

Hy word onthou vir sy Geschiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging (1880) en sy aandeel in die gedig “Volkslied”. Hy was ook een van die kampvegters vir Afrikaans en lid van die Genootskap van Regte Afrikaners en ‘n aktivis vir Christelike Nasionale Onderwys.

Du Toit was goeie vriende met C.P. Hoogenhout, tot eersgenoemde se politiek veroorsaak het dat hulle nooit weer met mekaar gepraat het nie. Hy was ook die vader van die skrywer en digter Totius.

S.J. du Toit is in 1911 oorlede.

1786

Boer ploeg hom moe;
Dogter melk di koe;
Frou is and’ spinne;
Seun ry gerwe binne;
Geld in di kas!

1886

Boer is op swier;
Dogter speul klafiir;
Frou sit in Satyn;
Seuntji leer Latyn;
Plaas is belas!

Bronne:

Roekeloos.co.za. 2012. C.P. Hoogenhout. http://www.roekeloos.co.za/gedigte/c-p-hoogenhout/

Schoonees, PC. 1939. Die prosa van die tweede Afrikaanse beweging. Pretoria/Kaapstad:J.H. de Bussy/Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij v/h J. Dusseau & Co.

Ter Laan, K. 1952. Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Den Haag/Djakarta:G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij.

Sluit aan by die Gesprek

2 Kommentare

  1. Terug pieng: Totius « Roekeloos
  2. Terug pieng: Totius – Roekeloos

Lewer kommentaar

Leave a Reply