Die ongelooflike verhaal van God

Met Paasfees wat op pad is sal die fisikus Russell Stannard se boek Die ongelooflike verhaal van God ´n goeie geskenk maak vir enige Christen kind. Die uitgewer Lux Verbi.BM beskryf dit as ´n vreugdevolle, maklik leesbare boek vir kinders tussen die ouderdomme van 10 en 15 jaar. Stannard se vars en prettige hantering van bekende kwelvrae sowel as die skreeusnaakse illustrasies in spotprentstyl sal maak dat jong lesers die boek in een enkele sitting gaan probeer deurlees.

Stannard het ´n verstommende gawe om die gebeure van destyds op so ´n manier oor te vertel dat dit makliker verstaan kan word en dat die eeueskeiding nie die betekenis en waarhede laat vervaag tot fiksie wat nie meer vandag geld nie.

Die ongelooflike verhaal van God sal kinders boei en vir hulle ´n oorsigtelike beeld gee van die Drie-eenheid en hoe die drie Persone by mekaar aansluit. Hulle sal die rol van die profete en die dissipels ook beter begryp. Verder sal hulle beter verstaan waarom God die enigste ware God is en hoe groot Sy liefde vir sondaars is.

Hulle leer ook meer omtrent die lande en mense van die Bybel. Daar is ´n maklike en vrolike kaart van die Bybellande wat help om die inhoud beter te verstaan.

Van die twyfelvrae wat beantwoord word, is: Is daar ´n God? Kan ons Hom sien? Waar woon God? Waarom dreig God om vreeslike goed aan mense te doen as Hy so vol liefde en vergifnis is as wat ons leer?

Die ongelooflike verhaal van God maak die Bybel op ‘n prettige manier toeganklik vir die moderne kind.

Lewer kommentaar

Leave a Reply