Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910

Die boek gee ’n voëlvlugoorsig van die vier Suid-Afrikaanse kolonies gedurende die Eduardiaanse tydperk van 1902–1910.

Dié tydperk word deur Karel Schoeman beskou as die “hoogtepunt van die hele Imperiale gedagte” wat uiteindelik met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog sou eindig.

Die klem val egter nie op die politieke besluite en ontwikkelinge nie, maar op die persoonlikhede van leiers- en ander figure, die omstandighede in die vier kolonies met hulle stede en dorpe, belangrike sosiale gebeurtenisse, die aanloop tot unifikasie in 1910 en die uitwerking van die belangrike Naturelle Grond-wet van 1913 op die lewenswyse van swart mense direk ná Uniewording.

Kort maar insiggewende tiperings word gegee van persoonlikhede so uiteenlopend soos oudpresident Steyn, Lord Milner, die dramaturg Stephen Black, die bendeleier Robert Foster, die avontuurlustige Mrs Edith Maturin en die deelsaaier Kas Maine.

Ruim aanhalings uit verskillende bronne verlewendig die bespreking van alledaagse omstandighede op verskillende plekke in wat later die Unie van Suid-Afrika sou wees, soos die sketse van Jacob Lub oor die lewenswyse in Johannesburg, die setlaar Leonard Flemming se boeke oor sy eensame bestaan op ’n afgeleë Vrystaatse plaas, en die talle verwysings na riksjas in die reisbeskrywings van besoekers aan Durban.

Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910
Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910
Besonder boeiend is ook die hoofstukke oor die rol van Joodse smouse en handelaars in onder andere die volstruisveerbedryf en die toestande in die inrigting vir melaatses op Robbeneiland.

Talle anekdotes en klein kameebeskrywings maak van Imperiale somer ’n besonder interessante leeservaring. Die boek word toegelig met ruim fotoseksies wat ’n visuele beeld van die era gee.

Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910 / Karel Schoeman — Protea Boekhuis, 23 Oktober 2015; 62 p. ; hardeband. — ISBN 9781485304197

Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910,
Bettie Blom,
17 April 2016.

2

Lewer kommentaar

Leave a Reply