Bloeiende Lente

Die Drama Departement van die Universiteit van Stellenbosch bied ‘n Afrikaanse vertaling van die Duitse dramaturg, satirikus en kabaretskrywer Frank Wedekind (1864-1918) se Spring Awakening as Bloeiende Lente aan. Die teks is deur Mitzi Booysen vertaal en Marthinus Basson behartig die regie en ontwerp.

Melchior Gabor, seun van ‘n regter en ‘n moeder met veligte idees, is ‘n intelligente vry-denkende 14jarige wat die lewe op alle vlakke bevraagteken. Sy beste vriend Moritz Stiefel daarenteen, is ‘n sukkelaar wat nie sy lewe op koers kan kry nie en swaar dra aan sy verantwoordelikheid teenoor sy ouers se verwagtinge. Wendla is ‘n kind wat graag die minderbevooregdes help, maar nie antwoorde op haar vrae kry nie. Met die intrede van puberteit neem hierdie drie se lewens ‘n onverwagse loop.

In hierdie outobiografiese werk oor die seksuele ontwakening van tieners kyk Frank Wedekind met ongenaakbare eerlikheid na die impak en tragiese gevolge wat verdoeseling van feite, onkunde, halwe waarhede en verstokte morele waardes op die lewens van drie jong mense het.

Bloeiende Lente, is deur Wedekind in 1891 voltooi, maar as gevolg van die benouende moraliteit van die tyd waarin dit geskryf is, word dit eers in 1906 in ‘n gesensureerde weergawe opgevoer. Die oerproduksie veroorsaak ‘n opskudding en die stuk word verban. In Brittanjë is dit tot en met 1964 nog verban.

Vandag is dit moeilik om te begryp waarom.

En tog, wanneer die vernis van kontemporêre alwetendheid gekrap word, bly Bloeiende Lente treffend en veral bevrydend en herken ‘n mens die formidabele bydrae van die stuk tot openlikheid oor kwessies soos seksualiteit wat ons vandag as ons reg beskou.

Frank Wedekind is gedurende sy lewe uitgekryt as ‘werktuig van die duiwel’ of vereer as ‘God se nar’ afhangende van die betrokke siening. Sy uitganspunt met Bloeiende Lente sou mens kon opsom met die vraag: hoe kan ek weet wat om te doen as ek nie weet wat ek doen nie. As kampvegter vir vroueregte, voorstander van die reg tot keuse, satiriese aftakelaar van vals morele waardes in sowel sy dramas en kabaretliedere, word Frank Wedekind steeds beskou word as een van die mees invloedryke en vernuwende dramaturge van die 20ste eeu.

In hierdie produksie met sy periode aanslag word die rolle van Melchior Gabor en Moritz Stiefel vertolk deur Geon Nel en Alwyn Kotzé, Wendla deur Shalaine Schamrel, haar moeder, Mevrou Bergman deur Sophia Wessels. Stian Bam en Roelien Daneel is Melchior se ouers en ‘n verdere rolverdeling van 32 ondersteun hulle in ‘n kaleidoskoop van skoolkinders, onderwysers, dominees, dokters, verbeteringskoolkinders en slotmakers.

Bloeiende Lente is te siene by die HB Thom Teater op 5 en 6 Augustus en weer van 8 tot 13 Augustus 2005 om 20h15 saans. Kaartjies kos R30 vir volwassenes en R20 vir studente. Vir besprekings of navrae skakel 021-808 3216.

Lewer kommentaar

Leave a Reply