Eerste Britse besetting van die Kaap

Die eerste Britse besetting van die Kaap vind plaas op 16 September 1795.