Huisbesoek

In die tyd toe ek en Hermien op Heidelberg ontvang is, was daar ‘n hele aantal vrome geloofsvaders en -moeders wat ons hande geval en ons begelei het. Dit was nou nie van die wal tot in die sloot nie, maar van die sloot tot op die wal. Hulle was die mense wat met die eenvoud van hul geloof vir jou as sogenaamde “Godsman” die pad aangedui het en soms ook betig het.