David Kramer skryf en neem `n spesiale liedjie op vir die donkies by Eseltjiesrus

Eseltjiesrus naby McGregor is 16 jaar gelede gestig toe die nood besef is vir eerstens, ʼn veilige hawe vir afgeleefde, verwaarloosde donkies en tweedens, die noodsaaklikheid van bewusmaking van hierdie diere se merkwaardige eienskappe, soos getrouheid en nederigheid.

Gedigtefees in McGregor 24 to 26 Augustus 2018

Die sesde Gedigtefees in McGregor vind vanjaar vanaf 24 tot 26 Augustus plaas.

Gedigtefees in McGregor 24 – 26 Augustus 2018

Die sesde Gedigtefees in McGregor vind vanjaar vanaf 24 tot 26 Augustus plaas.