Roekeloos.co.zaRoekeloos.co.za

AFDELINGS

DIENSTE

TEKEN IN/UIT
op Roekeloos
se weeklikse nuusbrief!

Webwerf bepalings en voorwaardes

BOEKRAK

Stuur jou resensie vir ons by

Kroniek van die waarheidskommissie

Min Suid-Afrikaners kan sê dat hulle nie geraak is deur die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie nie. Ons gru-verlede, waaroor voorheen vir meeste mense grootliks ´n sluier getrek was, het deur die verslaggewing in die media oor die WVK intensief en ongenaakbaar voor ons afgespeel. Die skok, hartseer en ontnugtering is afgewissel deur hartroerende tonele van vergifnis, toenadering en versoening tussen slagoffers en menseregteskenders en ´n reeks uiteenlopende emosies is in die verskillende groepe in Suid-Afrika aangewakker.

Noudat die verslaggewing en die werksaamhede van die WVK afgeneem het, sorg die uitgewer Carpe Diem vir die eerste boek uit die geledere van die Kommissie self. Prof Piet Meiring se Kroniek van die waarheidskommissie vertel van die ervaring van versoening en die verhaal van verraad en oorlog wat in Suid-Afrika afgespeel het.

Piet Meiring, bekende teoloog en professor aan die Universiteit van Pretoria, het in die WVK gedien om die denke, perspektiewe en bekommernisse van veral die Afrikaanse gemeenskap te verwoord. Soos die boekomslag sê is hy bekend vir sy skerp teologiese insig en ekumeniese belangstelling, maar ook vir sy innige spiritualiteit, warm menslikheid en ywer vir geregtigheid, vryheid en versoening. En soos enigeen wat Meiring al ontmoet het sal kan getuig, het ons hier te doen met ´n opregte mens vol deernis en empatie.

Meiring lig op ´n geselstrant met foto's en illustasies die sluier oor die werk van die Kommissie - die verhale en getuienisse van slagoffers, die amnestie-aansoeke van oortreders wat hulle aan menseregteskendings skuldig gemaak het, die konfrontasie met die verlede, die strewe na versoening en vergifnis.

As motief vir hierdie besinning oor die Waarheidkommissie het die skrywer die trek gekies, ´n epiese trek terug na die verlede en dan verder na die toekoms, ´n groot trek wat nie een van die inwoners van Suid-Afrika onaangeraak sou laat nie.

Prof Christof Heyns, direkteur van die Sentrum vir Menseregte sê oor Kroniek van die waarheidskommissie: "'n Omvattende, sistematiese en hoogs leesbare weergawe van die werk van die geskiedkundige Waarheidskommissie...'n boek van onskatbare waarde vir elke Suid-Afrikaner!" En Prof Dawid van Wyk van Unisa se Departement Staats- en Volkereg se slotsom in sy resensie in Rapport is: "Die boek hoort in elke huis."

Van Wyk wys ook daarop dat Meiring, saam met ander, die onbetrokkenheid van baie Afrikaners, of dan Afrikaansprekendes, by die waarheids- en versoeningsproses betreur. Ook in sy voorwoord tot die boek spreek Aartsbiskop Desmond Tutu die hoop uit dat die werk "Afrikaanse mede-Suid-Afrikaners" sal help om versoening te ervaar.

Die boek is ook in Engels beskikbaar as Chronicle of the Truth Commission.

Linť de Vries van Carpe Diem Boeke sal kan help met navrae oor Kroniek van die waarheidskommissie. Skakel haar by (016) 982-3617/8.


Stuur gerus jou brokkie nuus, bydrae of reaksie vir ons. Ons plaas (amper) alles!

Maak jou stem dik op ons Forum, stuur jou kommentaar / bydrae na of faks dit na 0866668575.

© 1997 - 2006, Roekeloos.co.za, bydraers, skrywers en kunstenaars. Roekeloos.co.za besit kopiereg op alle inhoud vir die doel van publikasie, tensy anders aangedui, uitgesluit die kopiereg van sekere bydraes wat berus by die outeurs. - LET WEL: Die sienswyses hier uitgespreek en die grafiese materiaal wat hier vertoon word reflekteer nie noodwendig die mening van Roekeloos.co.za nie, maar slegs die van die betrokke skrywer, bydraer of kunstenaar.

0 - 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W